Czasy angielskie

Oto najczęściej stosowane czasy angielskie, z którymi z pewnością spotkacie się w czasie nauki języka angielskiego. Zostały one poszeregowane według typowego schematu nauczania, od tych najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych, do tych których używa się rzadziej (lecz równie ważnych ;) )

Czasy angielskie:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

Zobacz także:

Strona bierna

Czasowniki modalne

Czasowniki nieregularne

Stopniowanie przymiotników angielski

Mowa zależna

Okresy warunkowe