Jak napisać e mail po angielsku

E mail jest kolejną formą wypowiedzi po angielsku, przypominającą zwykły list formalny bądź list nieformalny, tylko że w formie elektronicznej. Pisanie e maila nie będzie się zatem różniło znacząco od pisania tradycyjnego listu.

Zasady pisania e mail-a po angielsku

Pomimo iż e mail po angielsku jest nieco luźniejszą formą komunikacji niż list, trzeba stosować się do podobnych zasad, w tym odpowiedni podział na poszczególne elementy. Należą do nich: temat, wstęp, czyli przywitanie, rozwinięcie, czyli główna treść, i zakończenie, czyli pożegnanie i podpis.

Temat

Jest to krótka informacja na temat tego co będzie przedmiotem pisanego przez nas maila. Jeśli w mailu wysyłamy podanie o pracę, niech tematem będzie „Podanie o pracę” a jeśli e mail jest skierowany do kolegi, może być on bardziej dowolny, np. „Moje wrażenia z wycieczki”, albo zwyczajnie „Co tam?”

– Przykładowy temat:

np. What’s up Tom?

Wstęp

We wstępie powinniśmy przywitać się z rozmówcą, oraz pokrótce określić temat naszego maila, oraz powód dla którego piszemy np.

– Przywitanie

np. Hi! (do kolegi) lub Dear Mr/Mrs… (kiedy jest to e mail oficjalny)

– Określenie tematu e maila

np. I am writing to enquire about… lub I am writing in reference to…

Rozwinięcie

W rozwinięciu piszemy główną część naszej wypowiedzi, rozwijając podany wcześniej temat. Treść rozwinięcia jest podobna do tego jakie występuje w liście oficjalnym lub nieoficjalnym – zależnie od typu e maila.

Zakończenie

Zakończeniem jest podsumowanie tego co napisaliśmy do tej pory, oraz pożegnanie wraz z życzeniami.

– Podsumowanie

np. I got to go. Answer me pls. (w wersji nieoficjalnej) lub If you have any questions or concerns, don’t hesitate to let me know ( w wersji oficjalnej)

– Podpis wraz z pozdrowieniami

np. Keep well (nieoficjalnie) lub Yours faithfully (oficjalnie)

XYZ

Przykładowe e maile

Jak napisać list nieformalny

Przykładowe listy nieformalne

Jak napisać list formalny

Przykładowe listy formalne

E mail po angielsku – Przydatne zwroty

Dear XXX – Drogi/Droga XXX

How are you? – Jak się masz?

Thank you for your e mail – Dziękuję za twojego e-maila

I’m writing to tell you that… – Piszę aby powiedzieć Ci o…

I’m writing with great news – Piszę w związku ze świetnymi wieściami.

I’ve got so much to tell you – Mam tak dużo do opowiedzenia.

I wish you were here – Chciałbym abyś tu był/Szkoda że Cię tu nie ma.

I am very grateful for you for letting me know – Jestem wdzięczny za napisanie do mnie/ poinformowanie mnie

I’m waiting for your quick answer – Czekam na szybką odpowiedź.

I look forward to hearing from you soon – Oczekuję od Ciebie że odpowiesz wkrótce.

Write back soon – Napisz do mnie wkrótce.

See you soon – Do zobaczenia wkrótce.

Say hello to… – Pozdrów…

Regards/Greetings – Pozdrowienia

Cya/See you – Do zobaczenia

Jeśli masz jakieś propozycje zwrotów przydatnych podczas pisania e maili po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)