Jak napisać ogłoszenie po angielsku

Zasady pisania ogłoszenia po angielsku

Pisząc ogłoszenie po angielsku należy zwrócić uwagę na parę rzeczy, między innymi:

Odpowiednie rozplanowanie i umiejscowienie konkretnych informacji

Zachowanie odpowiedniej długości wypowiedzi i jej formy

Zawarcie w ogłoszeniu informacji:

– Zwracający uwagę nagłówek (z informacją o danym wydarzeniu lub po prostu: UWAGA! )

np. ATTENTION!

– Informacje o miejscu, adresie i czasie wydarzenia

np. Yesterday, on February 25th at 10.00 AM/PM near the train station I found a big bag full of money.

– Dodatkowe szczegóły i twoje oczekiwania (w przypadku imprezy że ludzie pojawią się np. w przebraniu lub coś ze sobą przyniosą, w przypadku znalezionego przedmiotu – jakaś nagroda itd.)

np. Someone who lost this bag will have to tell me exactly how much money was inside. Otherwise, I’ll bring the money to the police.

– Dane kontaktowe

np. for more information, call: 666 666 666

 

Przykładowe ogłoszenia

Jak napisać zaproszenie?

Przykładowe zaproszenia

Jak napisać notatkę?

Przykładowe notatki

Jak napisać pocztówkę?

Przykładowe pocztówki

 

Przydatne zwroty:

ADVERTISEMENT – OGŁOSZENIE

LOST – ZAGUBIONO

FOUND – ZNALEZIONO

ATTENTION – UWAGA

FOR SALE – NA SPRZEDAŻ

I found/lost … –  Znalazłem/Zgubiłem …

I’m looking for… – Szukam…

I’ll rent …  – Wynajmę …

Finder will be rewarded – Znalazca zostanie nagrodzony

If you find it, contact me on …(numer tel.) – Jeśli to znajdziesz, skontaktuj się ze mną telefonicznie pod numerem …

For more details, call … (numer telefonu) – W celu uzyskania szczegółów, dzwonić pod nr…

E-mail me at … (nazwa maila) – Napisz maila na adres …

It has great sentimental value to me – To ma dla mnie wielką sentymentalną wartość.

Please, help me find it ! – Proszę pomóż mi to odnaleźć.

It means a lot to me!- Dużo to dla mnie znaczy

It looks like … – Wygląda jak …

Please call after 7 p.m – Proszę dzwonić po 7 wieczorem

Please leave it in the office/ in the canteen/ at reception – Proszę pozostawienie w biurze/ na stołówce/ w recepcji

Please hand in to a member of staff – Proszę wręczyć jednemu z pracowników

You can take part in … – Możesz wziąć udział w …

If you’re interested … – Jeśli jesteś zainteresowany …

Come and join … – Przyjdź i dołącz do …

Jeśli masz jakieś propozycje zwrotów przydatnych podczas pisania ogłoszeń po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)