Liczby po angielsku. Liczebniki po angielsku.

Znajomość liczb po angielsku jest bardzo przydatna, chociażby do podawania godziny po angielsku. Za ich pomocą określa się bardzo wiele rzeczy w języku angielskim, dlatego nauczenie się ich jest absolutną podstawą.

Liczby od 1 do 12

Tych liczb niestety trzeba nauczyć się na pamięć. To one później będą tworzyły bardziej rozbudowane formy. Tak samo jak w języku polskim, w języku angielskim tworzymy liczby wykorzystując „cyfry” systemy dziesiętnego. (czyli będziemy używać liczb od 1 do 9, dodawanych do poprzedzających ich słów).

1″jeden” – one”łan”
2″dwa” – two”tu”
3 „trzy” – three”fri”
4″cztery” – four”for”
5″pięć” – five”fajf”
6″sześć” – six”siks”
7″siedem” – seven”sewen”
8″osiem” – eight”ejt”
9″dziewięć” – nine”najn”
10″dziesięć” – ten”ten”
11″jedenaście” – eleven”ilewen”
12″dwanaście” – twelve”tłelf”

Liczby od 13 do 19

Liczby od 13 do 19 tworzy się poprzez dodanie na końcu słowa „teen” do „cyfr” z pierwszej dziesiątki.


13″trzynaście” – thirteen”firtin”
14″czternaście” – fourteen”fortin”
15″piętnaście” – fifteen”fiftin”
16″szesnaście” – sixteen”sikstin”
17″siedemnaście” – seventeen”sewentin”
18″osiemnaście” – eighteen”ejtin”
19″dziewiętnaście” – nineteen”najntin”

Liczby od 20 do 99

Tworzymy je poprzez dodanie końcówki „ty” do „cyfr” z pierwszej dziesiątki. Potem dodajemy liczbę jedności, znowu używając „cyfr”
20″dwadzieścia” – twenty”tłenti”
21″dwadzieścia jeden” – twenty-one”tłenti łan”
22″dwadzieścia dwa” – twenty-two”tłenti tu”
23″dwadzieścia trzy” – twenty-three”tłenti fri”
24″dwadzieścia cztery” – twenty-four”tłenti for”
25″dwadzieścia pięć” – twenty-five”tłenti fajf”
26″dwadzieścia sześć” – twenty-six”tłenti siks”
27″dwadzieścia siedem” – twenty-seven”tłenti sewen”
28″dwadzieścia osiem” – twenty-eight”tłenti ejt”
29″dwadzieścia dziewięć” – twenty-nine”tłenti najn”
30″trzydzieści” – thirty”firty”
40″czterdzieści” – forty”forti”
50″pięćdziesiąt” – fifty”fifti”
60″sześćdziesiąt” – sixty”siksti”
70″siedemdziesiąt” – seventy”sewenti”
80″osiemdziesiąt” – eighty”ejti”
90″dziewięćdziesiąt” – ninety”najnti”

Godziny po angielsku

Dni tygodnia po angielsku

Miesiące po angielsku

Daty po angielsku

Liczby od 100 do 999

Liczby setek tworzymy używając słowa sto – hundred, przed nim dodając „cyfrę”. Podobnie jest z liczbą tysięcy i  kolejnymi liczbami.
100″sto” – one hundred”łan handret”
200-„dwieście” – two hundred”tu handret”
…itd
1000″tysiąc” – one thousand”łan tałzynd”liczby po angielsku
1 000 000″milion” – one million”łan milion”

Przykładowe liczby

37-trzydzieści siedem – thirty seven”firty sewen”
213-dwieście trzynaście – two hunred and thirteen”tu handert end firtin”
4684-cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery – four thousand six hundred and eighty-four
754821-siedemdset pięćdziesiąt cztery tysięce osiemset dwadzieścia jeden – seven hundred and fifty-four thousand eight hundred and twenty-one

Liczby porządkowe

Pierwszych trzech liczebników trzeba nauczyć się na pamięć. Kolejne tworzymy poprzez dodanie do liczby końcówki th. (końcówka „ve” przechodzi wtedy w „f” np. fifth)
1st – first – pierwszy
2nd – second – drugi
3rd – third – trzeci
4th – fourth – czwarty
5th- fifth – piąty
… itd
hundredth – setny

Liczebniki te przydatne są przy określaniu miejsca(chociażby na podium) lub kolejności.

Jeśli masz pomysł jak rozszerzyć dział Liczby po angielsku, napisz o tym w komentarzu