Miesiące po angielsku

Jak zapisuje się miesiące po angielsku

Wszystkie miesiące po angielsku różnią się od tych, które występują w języku polskim, zarówno pod względem zapisu jak i wymowy. Samo słowo „miesiące” po angielsku nazywa się „months”. Oto miesiące po angielsku z tłumaczeniem i przykładowym ich wykorzystaniem:

January – Styczeń

We will go skiing in January – Będziemy jeździć na nartach w styczniu

February – Luty

In February it is very cold – W lutym jest bardzo zimno

March – Marzec

Winter ends in March – Zima kończy się w marcu

April – Kwecień

In April it is already warm – W kwietniu już jest ciepło

May – Maj

In May everything becomes green – W maju robi się zielono

June – Czerwiec

Holidays begin in June – Wakacje zaczynają się w Czerwcu

July – Lipiec

4th of July is very important day for Americans – Czwarty lipca jest bardzo ważnym dniem dla Amerykanów

August – Sierpień

August is the last month of holidays – Sierpień jest ostatnim miesiącem wakacji

September – Wrzesień

In September children have to go back to school – We wrześniu dzieci muszą wrócić do szkoły

October – Październik

In October weather gets worse – W październiku pogoda pogarsza się

November – Listopad

In November it rains often – W listopadzie często pada deszcz

December – Grudzień

In December snow begins to fall – W grudniu zaczyna padać śnieg

Godziny po angielsku

Dni tygodnia po angielsku

Liczby po angielsku

Daty po angielsku

Wskazówki

Wszystkie miesiące po angielsku piszemy z wielkiej litery. Mówiąc że coś stało się w jakimś miesiącu, przed nazwą miesiąca używamy przyimka „in”.

 

Skróty miesięcy po angielsku:

Miesiące po angielsku często pojawiają się w formie skrótów np. na kalendarzach. Oto skróty odpowiadające kolejnym miesiącom.

miesiące po angielsku

Jan – Styczeń

Feb – Luty

Mar – Marzec

Apr – Kwiecień

May – Maj

Jun – Czerwiec

Jul – Lipiec

Aug – Sierpień

Sept – Wrzesień

Oct – Październik

Nov – Listopad

Dec – Grudzień

 

Miesiące po angielsku różnią się od miesięcy po polsku zarówno pod względem słów, jak i wymowy. Jedynym podobnym miesiącem w wymowie jest Maj (May). Wszystkie inne miesiące brzmią i są zapisywane całkiem inaczej, jednak to nie znaczy że miesiące po angielsku są trudne ;)