Angielskie życzenia na urodziny

Życzenia urodzinowe po angielsku

Oto jedenasta część życzeń w języku angielskim, które możemy składać na urodziny:

Congratulations to you, my old friend,
Birthday wishes to you, I send.
You look good for your age, I could say,
But you look good to me any day.

When I look in the mirror, I sigh,
‚Cause I know the mirror doesn’t lie.
You’re aging like me, so you see
You’re getting to be an old guy.

Gratulacje dla Ciebie, mój stary przyjacielu,
Życzenia urodzinowe dla Ciebie przesyłam.
Wyglądasz dobrze jak na Twój wiek, mogę powiedzieć,
Ale Ty wyglądasz dla mnie dobrze każdego dnia.

Kiedy patrzę w lustro, wzdycham,
Bo wiem że lustro nie kłamie
Starzejesz się jak ja, więc widzisz
Stajesz się starym gościem.

 

When I think of exceptional people I know,
You’re right at the front of the line.
It’s not for your power or status or wealth;
It’s because you make everyone shine.

When I want to see someone who’s special and fun,
I don’t have to think very hard,
For one of the nicest people I know
I can find in my own backyard.

May your birthday be filled with all you desire;
You’re a person I really respect and admire!

Kiedy myślę o wyjątkowych ludziach, których znam,
Jesteś na samym początku listy.
To nie przez Twoją władzę, status czy bogactwo;
To dlatego że sprawiasz iż przy Tobie każdy błyszczy.

Kiedy chcę zobaczyć kogoś kto jest wyjątkowy i zabawny,
Nie muszę myśleć zbyt długo,
Jedną z najlepszych osób jakie znam
Mogę znaleźć na własnym podwórku.

Niech Twoje urodziny będą wypełnione wszystkim czego pragniesz;
Jesteś osobą którą naprawdę szanuję i podziwiam!

 

Some things get better with time so they say;
You follow that rule, as my friend, day by day.
So whenever your birthday, each year, comes around,
I’m reminded of joys in our friendship I’ve found.

Because of the great friend you happen to be,
I hope you’ll be sharing more birthdays with me!

Niektóre rzeczy stają się lepsze z wiekiem, powiadają;
Ty jesteś zgodny / a z tą regułą, mój przyjacielu / moja przyjaciółko, dzień po dniu.
Więc w każde Twoje urodziny, każdego roku,
Przypomina mi się radość którą znalazłem / am w naszej przyjaźni.

Z powodu tego jak wspaniałym przyjacielem / wspaniałą przyjaciółką jesteś,
Mam nadzieję że będziesz dzielić więcej urodzin ze mną!

 

On your birthday, I celebrate you!
On your special day,
I’m thinking of all the wonderful things you are
that bring so much joy to others, including me!
I celebrate your unconquerable spirit,
that lets you meet every challenge
with confidence, enthusiasm and persistence.
I admire your sensitivity.
You see needs that cry out to be met
that no one else sees,
and you meet them,
out of your deep and caring heart,
out of your wisdom,
out of your strength.
I treasure your uniqueness;
There is no one else like you,
and I feel blessed to know
such an extraordinary person.
I appreciate you, respect you,
cherish you, look up to you.
Happy, happy birthday!
May each new birthday
be the best one ever for you;
You deserve it!

W dniu Twoich urodzin, ja celebruję Ciebie!
W Twoim wyjątkowym dniu,
Myślę o wspaniałych rzeczach którymi jesteś
które przynoszą tak dużo radości dla innych, włączając mnie!
Celebruję Twojego niezłomnego ducha,
który pozwala Ci sprostać każdemu wyzwaniu
z pewnością siebie, entuzjazmem i wytrwałością.
Podziwiam Twoją wrażliwość.
Widzisz potrzeby które błagają aby zostać spełnione
jak nikt inny,
i spełniasz je,
ze swojego głębokiego i opiekuńczego serca,
ze swojej mądrości
ze swojej siły.
Cenię Twoją wyjątkowość;
Nie ma nikogo takiego jak Ty,
a ja czuję się obdarowany / a mogąc znać
tak niezwykłą osobę.
Rozumiem Cię, szanuję Cię,
dbam o Ciebie, pilnuję Cię.
Wszystkiego najlepszego!
Niech każde nowe urodziny
będą najlepszymi w historii;
Zasługujesz na to!

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 1

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia noworoczne po angielsku

Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia ślubne po angielsku

Kondolencje po angielsku

 

angielskie-zyczenia-na-urodziny

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *