Angielskie życzenia wielkanocne

Życzenia na Wielkanoc po angielsku

To już siódma i ostatnia część życzeń wielkanocnych w języku angielskim:

Jesus came to earth,
To show us how to live,
How to put others first,
How to love and how to give.

Then He set about His work,
That God sent Him to do;
He took our punishment on Himself;
He made us clean and new.

He could have saved Himself,
Calling angels from above,
But He chose to pay our price for sin;
He paid it out of love.

Our Lord died on Good Friday,
But the cross did not destroy
His resurrection on Easter morn
That fills our hearts with joy.

Now we know our earthly death,
Like His, is just a rest.
We’ll be forever with Him
In heaven, where life is best.

So we live our lives for Jesus,
Think of Him in all we do.
Thank you Savior; Thank you Lord.
Help us love like you!

Jezus przybył na ziemię
By pokazać nam jak żyć,
Jak umieszczać innych przed sobą,
Jak kochać i jak dawać.

Potem zabrał się do pracy,
By zrobić to po co Bóg go wysłał;
Przyjął on naszą karę na siebie;
Uczynił nas czystymi i nowymi.

Mógł ocalić siebie,
Wzywając anioły z góry,
Ale wybrał by zapłacić cenę za nasze grzechy;
Zapłacił ją z miłości.

Nasz Pan zmarł w wielki piątek,
Ale krzyż nie został zniszczony
Jego zmartwychwstanie w poranek wielkanocny
Wypełnia nasze serca radością.

Teraz wiem że nasze ziemskie śmierci,
Podobnie jak jego, są po prostu odpoczynkiem.
My będziemy zawsze z nim
W niebie, gdzie życie jest najlepsze.

Więc żyjemy naszymi życiami dla Jezusa,
Pomyśl o nim we wszystkim co robimy.
Dzięki Ci zbawco, dzięki Ci Panie.
Pomóż nam kochać tak jak Ty!

 

On Easter we celebrate love,
love coming down from heaven,
love blanketing the earth
in a transforming embrace;
unique and infinite love,
giving more than we can imagine
for us, to cleanse our sin,
a perfect sacrifice, Lamb of God,
the walking, talking Word.
He is teacher, role model, friend,
this God in human form,
dying, then rising from the dead,
proving all who believe
will also rise
to have eternal life, with Him,
Lord of all.
Oh, Happy, Happy Easter!

W Wielkanoc celebrujemy miłość,
miłość spływającą z nieba,
miłość pokrywającą ziemię,
w zmieniające się objęcia;
unikalna i nieskończona miłość,
dająca więcej niż możemy sobie wyobrazić
dla nas, by zmyć nasze grzechy,
idealna ofiara, baranek boży,
chodzące, mówiące słowo.
On jest nauczycielem, wzorem, przyjacielem,
to jest Bóg w ludzkiej formie,
umierający, a potem powstający ze zmarłych,
udowodniając wszystkim, którzy wierzą,
że także powstaną
by mieć życie wieczne, wraz z nim,
Panem wszystkich.
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych!

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 1

 

Życzenia urodzinowe po angielsku

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia noworoczne po angielsku

Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia ślubne po angielsku

Kondolencje po angielsku

 

angielskie-zyczenia-wielkanocne

 

Angielskie życzenia wielkanocne
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *