Artykuł publicystyczny po angielsku

Artykuł publicystyczny po angielsku to nowa forma wypowiedzi, która pojawiła się w 2015 roku. Angielski artykuł publicystyczny jako zupełna nowość z pewnością będzie sprawiał maturzystom dużo problemów i będzie raczej unikany (na nowej maturze można wybrać jeden z dwóch tematów pracy pisemnej), jednak warto zapoznać się z zasadami pisania. Poniżej znajdziecie informacje i wskazówki jak napisać poprawny artykuł publicystyczny po angielsku.

Zasady pisania artykułów publicystycznych po angielsku

Pisząc artykuł publicystyczny po angielsku powinniśmy czuć się jak prawdziwy dziennikarz, piszący do swoich odbiorców. Powinniśmy pisać ciekawie, zrozumiale, ale przede wszystkim przekazywać najważniejsze informacje. Właśnie te rzeczy są również punktowane na maturze. Artykuł publicystyczny nie jest pisany językiem przesadnie formalnym, ale również nie jest odpowiednie używanie w nim kolokwializmów czy slangu. Powinniśmy starać się możliwie jak najbardziej profesjonalnie przybliżyć dany temat. Warto wykazać się przy tym bogactwem językowym oraz ciekawymi konstrukcjami zdań. Można zadawać pytania retoryczne, wdając się w swoistą dyskusję z czytelnikiem.

Artykuł publicystyczny może zawierać w sobie elementy oceniania wad i zalet jak w przypadku rozprawki, wyrażania opinii podobnie jak w Opinion essay, lub opowiadania czy relacjonowania zdarzeń.

Artykuł publicystyczny po angielsku – budowa

Nagłówek

Artykuł publicystyczny składa się z chwytliwego nagłówka, który powinien przyciągać uwagę. Powinien być on krótki i interesujący, tak aby zachęcał do przeczytania artykułu. Co ciekawe, nagłówki w gazetach niekoniecznie są poprawne gramatycznie. Pomijamy w nich zazwyczaj przyimki a, an oraz the, aby tytuł był krótszy. Nagłówek piszemy wielkimi literami na środku artykułu.

Wstęp

We wstępie powinniśmy wprowadzić czytelnika do tematu o którym zamierzamy pisać, przybliżając go podobnie jak w przypadku rozprawki. Nakreślamy czego będzie dotyczył dany artykuł i jaka jest nasza opinia na dany temat. Wstęp stanowi jeden paragraf, który trzeba wyraźnie zaakcentować.

Rozwinięcie

W rozwinięciu zamieszczamy najważniejsze informacje na dany temat, wyrażamy naszą opinię oraz ją argumentujemy. Składa się ono z dwóch paragrafów – każdy z nich ma odnosić się do jednej z 2 rzeczy podanych w poleceniu i zagłębiać się w temat. Jeśli o czymś informujemy – podajmy dodatkowe informacje, jeśli wyrażamy nasze zdanie na dany temat, podajemy argumenty dlaczego uważamy akurat tak a nie inaczej. Jeśli prezentujemy 2 różne punkty widzenia, oceniamy sprawę raz z jednej, a raz z drugiej strony.

Zakończenie

W zakończeniu podsumowujemy dany artykuł, zamieszczamy ostateczne wnioski i stwierdzenia. Możemy też postawić przed czytelnikiem pytanie, co on sądzi na dany temat.

 

Artykuł publicystyczny po angielsku – przydatne zwroty

According to the latest research / the most recent data … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

Latest findings hold that … – Wedle najnowszych odkryć, …

Scientists say that … – Naukowcy twierdzą że …

Some claim that … – Niektórzy twierdzą że …

I think you will agree that … – Myślę, że zgodzicie się, że …

Needless to say, … – Nie trzeba mówić że …

Nowadays, a very popular topic is … – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem …

It has lately become a popular topic. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

Lately everyone talks about … – Ostatnio każdy mówi o …

The biggest news of this week is … – Największym newsem tego tygodnia jest …

Many people want to know my opinion about … – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

I receive many questions about … – Otrzymuje wiele zapytań o …

In fact – Faktycznie

To be honest – Szczerze mówiąc

Apart from this – Oprócz tego

Additionally – Dodatkowo

Besides – Poza tym

Even though – Chociaż

However – Jednakże

In spite of – Pomimo

Despite – Pomimo

Due to – Z powodu

Consequently / As a result – W rezultacie

Whereas / While – Podczas gdy

For instance – Na przykład

From the point of view of … – Z punktu widzenia …

Furthermore – Ponadto

In addition – Dodatkowo

Moreover / What is more – Co więcej

Nevertheless – Niemniej

On the other hand – Z drugiej strony

Taking this into account – Biorąc to pod uwagę

To sum up / All in all – Podsumowując

All things considered – Po rozważeniu tego wszystkiego

What would you say / do if … ? – Co byście powiedzieli / zrobili gdyby … ?

I hope you share my viewpoint – Mam nadzieję, że podzielacie mój punkt widzenia.

 

Artykuł publicystyczny po angielsku – wzór

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat, który wybrałeś(-aś), zakreślając jego numer.

Artykuł publicystyczny po angielsku – przykład 1

1. W Twojej szkole wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Młodzież zorganizowała akcję protestacyjną. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym zrelacjonujesz przebieg akcji oraz przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko w tym konflikcie.

Artykuł o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach

A ban on phones is a ban on our rights

Rather surprisingly, the headmaster of our school made the decision to ban mobile phones from the school last Monday. You cannot use one – heck, you must not even carry your daily driver with you. No wonder why the pupils have reacted in a rather negative way to the decision.

All the students decided to express their dissatisfaction with the solution by not coming to classes at all on Friday. That move left the teachers alone in empty classrooms – the students hope that their action will trigger a change. While at least some of us agree that we need not use mobile phones during the classes, according to the majority of us, it is rather unwise to ban the devices altogether. What if a student feels bad and needs to tell their parents to get them to hospital?

As far as my personal opinion on the issue is concerned, I stand by the viewpoint shared by the majority of the students – while we truly do not need the phones during classes, we do need the devices between them.

We have yet to find out about the final decision the school authorities are to make. If they do not lift the ban, we are ready to take more measures to express our opinion about their recent decision.

 

Artykuł publicystyczny po angielsku – przykład 2

2. Coraz więcej nastolatków ulega fascynacji stylem życia gwiazd show biznesu. Zredaguj artykuł do redakcji młodzieżowego czasopisma, w którym przedstawisz swoją opinię na temat przyczyn tego zjawiska i opiszesz doświadczenia osoby, na której życie taka fascynacja wywarła znaczący wpływ.

Artykuł o fascynacji nastolatków gwiazdami showbiznesu

The young and their fascination with showbiz celebs

It is by no means a new phenomenon that the young are fascinated with celebrities created by show business. However, in recent years the trend has become even more apparent – more and more young people seem to be following the alluring lives of show business celebrities. What could be the reason for that?

There could be many sources for such a state of affairs. The most common of which seems to be an urge of young people to become famous, too, which leads them to follow TV stars. What seems dramatic about this issue is its potential detrimental effect, as evidenced by what happened to Mark.

Mark used to be one of the young folks who were fascinated with celebrities spawned by show business. Unfortunately for him, as it would eventually turn out, he wanted to become one so badly that he lost control over his personal life. Wanting to be famous and popular, he gave up on the majority of his social interactions in order to step into the world of fame. Not only did he not reach his goal, but he lost many friends.

The story of Mark goes to show that the path of show business celebrities is extremely difficult and unreasonable to take, especially at a young age. If the starts align, one might become famous without such drastic measures, yet more often than not, pursuing fame does more harm than good.

 

Artykuł publicystyczny po angielsku – przykład 3

3. Niektóre nastolatki wolą podczas wakacji pracować niż odpoczywać. Zredaguj artykuł do szkolnej gazetki, w którym przedstawisz swoją opinię na temat wakacyjnej pracy i opiszesz doświadczenia osoby, która taką pracę podjęła.

Artykuł o nastolatkach pracujących w wakacje

It’s summertime – it’s work time!

What do we associate summer with? More often than not, we instantly project a lovely image of a beach, fancy drinks and fabulous time when we hear that term. You may be surprised, but there are teenage girls that choose to work during the holiday season rather than rest.

What by and large pushes them to work when their friends are out having a great time is the willingness to make money and have a position to fill in their resume with. Those are usually girls that see things in the long term rather than in terms of the nearest future.

I would like you to meet Sarah, one of my friends, who lives in this exact way. Once summer comes, she starts working as a waitress. According to her, this is the best training she can get, and she enjoys the job, too. When I asked her whether she felt that she was losing time working when their friends were out sunbathing, she replied that she didn’t feel that way.

I see where Sarah is coming from – nowadays, experience is immensely valuable. One mustn’t forget to relax every once in a while though. And this is what summer is truly made for.

 

Ocena: 5/5 (liczba głosów:3)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *