Czas past perfect

Czas Past Perfect – Podstawowe informacje

Czas past perfect jest mniej popularnym i dosyć trudnym czasem. Jest on jakby przeszłą wersją czasu present perfect. Nazywa się go czasem „zaprzeszłym”, bo określa w czasie wydarzenia które miały miejsce w przeszłości.

Czas Past Perfect – Zastosowanie

Czas past perfect wykorzystujemy:

– do opisu czynności, która została wykonana, zanim została rozpoczęta kolejna czynność(i obie z nich miały miejsce w przeszłości)

np. He had finished doing breakfast when his friend came – On skończył szykować śniadanie, kiedy przyszedł jego przyjaciel.

– w planach, które z jakichś przyczyn nie doszły do skutku

np.  He had thought she liked him and she would want to be with him – On myślał że ona go lubiła i mogłaby chcieć być z nim.

– w mowie zależnej w której występują czasy past simple lub present perfect

np. She said that he had broken the window – Ona powiedziała że to on zniszczył okno.

– w trzecim okresie warunkowym

np. If I had known that you were married I would have never kissed you – Gdybym wiedział że masz męża nigdy bym cię nie pocałował.

Czas Past Perfect – Budowa

Had + trzecia forma czasownika

W czasie past perfect operatorem jest przeszła forma operatora have, czyli had. Czasowniki przyjmują przeszłą formę, czyli mają końcówkę -ed, lub w trzeciej formie dla czasowników nieregularnych.

Zdania oznajmiające

Osoba + had + trzecia forma czasownika

Przykład:

I had done my work until my boss visited me – Skończyłem swoje zadanie zanim szef mnie odwiedził.

Zdania pytające

Had+ osoba + czasownik w trzeciej formie

Przykład:

Had I done my work until my boss visited me? – Skończyłem swoje zadanie zanim szef mnie odwiedził?

Zdania przeczące

Osoba + hadn’t lub had not + czasownik w trzeciej formie

Przykład:

I hadn’t done my work until my boss visited me – Nie skończyłem swojego zadania zanim szef mnie odwiedził.

 

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

 

Słowa typowe dla czasu present perfect

since, for, after, already, by the time, before, just, never, till, until

Czas Past Perfect – Budowanie zdania

Liczba pojedyncza
I had been back home before 6. Byłem z powrotem w domu przed szóstą.
You had been back home before 6. Byłeś z powrotem w domu przed szóstą.
He
She
It
had been back home before 6. Był/Była/Było z powrotem w domu przed szóstą.
Liczba mnoga
We
You
They
had been back home before 6. Byliśmy z powrotem w domu przed szóstą.
Byliście z powrotem w domu przed szóstą.
Oni byli z powrotem domu przed szóstą.

Ocena: 3.1/5 (liczba głosów:15)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *