Czas present continuous

Czas Present Continuous – Podstawowe informacje

Czas present continuous jest drugim po present simple czasem pod względem częstości stosowania. Jest on też dość prosty w tworzeniu i łatwy do nauczenia.

Czas Present Continuous – Zastosowanie

Czas present continuous wykorzystujemy do:

– opisywania czynności, które są wykonywane dokładnie w danej chwili

np. I’m working at the moment – W tej chwili pracuję.

We are walking now – Spacerujemy teraz.

– opisywania czynności długotrwałych, ale z określonym czasem trwania, trwających również w danym momencie, a także sytuacji tymczasowych

np. This week Tom is cleaning the kitchen – W tym tygodniu Tom sprząta kuchnię.

I’m working as a driver actually – Obecnie pracuję jako kierowca.

– najbliższe plany na przyszłość, pewne na 99%

np. This weekend we are going on trip – W ten weekend jedziemy na wycieczkę.

Tonight we are watching TV with friends – Dzisiaj wieczorem oglądamy telewizję z przyjaciółmi.

– stałe cechy lub nawyki, często irytujące

np. He is always thinking about food – On zawsze myśli o jedzeniu.

– stany zmieniające się

np. He is getting old – On się starzeje.

Czas Present Continuous – Budowa

Końcówka -ing

W czasie present continuous na końcu czasownika dodaje się końcówkę -ing.

Zdania oznajmujące

I/He, She, It/You, We, They + am/is/are + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

He is learning now – On uczy się teraz.

They are playing football at the moment – Oni w tej chwili grają w piłkę nożną.

Zdania pytające

Am/Is/Are + I/he, she, it/you, we, they + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

Is he learning now? – Czy on się teraz uczy?

Are they playing football at the moment? – Czy oni w tej chwili grają w piłkę nożną?

Zdania przeczące

I/He, She, It/ You, We, They + am not/isn’t/aren’t + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

He isn’t learning now – On teraz się nie uczy.

They aren’t playing football at the moment – Oni nie grają w tej chwili w piłkę nożną.

 

Present Simple

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

 

Słowa typowe dla czasu present continuous

at present, nowadays, today, tonight, these days, now, at the moment

Czas Present Continuous – Budowanie zdania

Liczba pojedyncza
I am watching TV Ja oglądam telewizję.
You are watching TV Ty oglądasz telewizję.
He
She
It
is watching TV On/ona/ono ogląda telewizję.
Liczba mnoga
We
You
They
are watching TV My oglądamy telewizję.
Wy oglądacie telewizję.
Oni oglądają telewizję.

Ocena: 3.3/5 (liczba głosów:13)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *