Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku

Artykuł publicystyczny po angielsku to nowa forma wypowiedzi, która pojawiła się w 2015 roku. Angielski artykuł publicystyczny jako zupełna nowość z pewnością będzie sprawiał maturzystom dużo problemów i będzie raczej unikany (na nowej maturze można wybrać jeden z dwóch tematów pracy pisemnej), jednak warto zapoznać się z zasadami pisania. Poniżej znajdziecie informacje i wskazówki jak napisać poprawny artykuł publicystyczny po angielsku.

Zasady pisania artykułów publicystycznych po angielsku

Pisząc artykuł publicystyczny po angielsku powinniśmy czuć się jak prawdziwy dziennikarz, piszący do swoich odbiorców. Powinniśmy pisać ciekawie, zrozumiale, ale przede wszystkim przekazywać najważniejsze informacje. Właśnie te rzeczy są również punktowane na maturze. Artykuł publicystyczny nie jest pisany językiem przesadnie formalnym, ale również nie jest odpowiednie używanie w nim kolokwializmów czy slangu. Powinniśmy starać się możliwie jak najbardziej profesjonalnie przybliżyć dany temat. Warto wykazać się przy tym bogactwem językowym oraz ciekawymi konstrukcjami zdań. Można zadawać pytania retoryczne, wdając się w swoistą dyskusję z czytelnikiem.

Artykuł publicystyczny może zawierać w sobie elementy oceniania wad i zalet jak w przypadku rozprawki, wyrażania opinii podobnie jak w Opinion essay, lub opowiadania czy relacjonowania zdarzeń.

Budowa

Nagłówek

Artykuł publicystyczny składa się z chwytliwego nagłówka, który powinien przyciągać uwagę. Powinien być on krótki i interesujący, tak aby zachęcał do przeczytania artykułu. Co ciekawe, nagłówki w gazetach niekoniecznie są poprawne gramatycznie. Pomijamy w nich zazwyczaj przyimki a, an oraz the, aby tytuł był krótszy. Nagłówek piszemy wielkimi literami na środku artykułu.

Wstęp

We wstępie powinniśmy wprowadzić czytelnika do tematu o którym zamierzamy pisać, przybliżając go podobnie jak w przypadku rozprawki. Nakreślamy czego będzie dotyczył dany artykuł i jaka jest nasza opinia na dany temat. Wstęp stanowi jeden paragraf, który trzeba wyraźnie zaakcentować.

Rozwinięcie

W rozwinięciu zamieszczamy najważniejsze informacje na dany temat, wyrażamy naszą opinię oraz ją argumentujemy. Składa się ono z dwóch paragrafów – każdy z nich ma odnosić się do jednej z 2 rzeczy podanych w poleceniu i zagłębiać się w temat. Jeśli o czymś informujemy – podajmy dodatkowe informacje, jeśli wyrażamy nasze zdanie na dany temat, podajemy argumenty dlaczego uważamy akurat tak a nie inaczej. Jeśli prezentujemy 2 różne punkty widzenia, oceniamy sprawę raz z jednej, a raz z drugiej strony.

Zakończenie

W zakończeniu podsumowujemy dany artykuł, zamieszczamy ostateczne wnioski i stwierdzenia. Możemy też postawić przed czytelnikiem pytanie, co on sądzi na dany temat.

Przydatne zwroty

According to the latest research / the most recent data … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

Latest findings hold that … – Wedle najnowszych odkryć, …

Scientists say that … – Naukowcy twierdzą że …

Some claim that … – Niektórzy twierdzą że …

I think you will agree that … – Myślę, że zgodzicie się, że …

Needless to say, … – Nie trzeba mówić że …

Nowadays, a very popular topic is … – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem …

It has lately become a popular topic. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

Lately everyone talks about … – Ostatnio każdy mówi o …

The biggest news of this week is … – Największym newsem tego tygodnia jest …

Many people want to know my opinion about … – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

I receive many questions about … – Otrzymuje wiele zapytań o …

In fact – Faktycznie

To be honest – Szczerze mówiąc

Apart from this – Oprócz tego

Additionally – Dodatkowo

Besides – Poza tym

Even though – Chociaż

However – Jednakże

In spite of – Pomimo

Despite – Pomimo

Due to – Z powodu

Consequently / As a result – W rezultacie

Whereas / While – Podczas gdy

For instance – Na przykład

From the point of view of … – Z punktu widzenia …

Furthermore – Ponadto

In addition – Dodatkowo

Moreover / What is more – Co więcej

Nevertheless – Niemniej

On the other hand – Z drugiej strony

Taking this into account – Biorąc to pod uwagę

To sum up / All in all – Podsumowując

All things considered – Po rozważeniu tego wszystkiego

What would you say / do if … ? – Co byście powiedzieli / zrobili gdyby … ?

I hope you share my viewpoint – Mam nadzieję, że podzielacie mój punkt widzenia.

 

Przykładowe artykuły publicystyczne

 

Jeśli znacie jeszcze jakieś przydatne zwroty do artykułu publicystycznego po angielsku, napiszcie je w komentarzu, a my umieścimy je na stronie. Z góry dzięki :)

Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku
Oceń artykuł

3 komentarzy do “Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku

  1. Bardzo dobry poradnik.
    therefore / thus- w związku z tym
    The downside (of sth) is… – Wada/minus (czegoś) to…
    Owing to – Z powodu/dzięki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *