Jak napisać list motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku

List motywacyjny jest dodatkiem do CV po angielsku. Jego zadaniem jest uzupełnienie naszego życiorysu, a przede wszystkim – zwrócenie na nas uwagi potencjalnego pracodawcy.

Pisząc list motywacyjny przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, aby wyróżnić się spośród kandydatów na dane stanowisko, tak aby to właśnie nas czekała rozmowa kwalifikacyjna.

Na czym należy się skupić pisząc list motywacyjny:

Najważniejszymi rzeczami na których powinniśmy się skupić pisząc list motywacyjny po angielsku są odpowiedzi na dwa pytania, które najbardziej interesują pracodawcę:

– dlaczego staramy się o pracę na tym stanowisku

– dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszym kandydatem i dlaczego pracodawca powinien wybrać właśnie nas

Nasz list motywacyjny powinien być jednocześnie ciekawy, jak i rzeczowy, operujący faktami i opisami. Jest to trudne do osiągnięcia, zwłaszcza, że nie należy w nim ani przesadzać, ani nie być osobą przesadnie skromną – zdecydowanie należy być natomiast konkretnym, pisać zwięźle i na temat.

Cechy, które posiada dobry list motywacyjny:

Pisany przez nas list motywacyjny powinien być:

 • odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawcy – powinniśmy sprawiać wrażenie osoby, której właśnie szuka
 • zbiorem informacji dlaczego pracodawca powinien wybrać właśnie nas
 • poprawny pod względem ortografii i składni
 • pisany językiem oficjalnym podobnie jak list formalny
 • mieszczący się na jednej stronie A4 (co nie znaczy, że należy go pisać drobną czcionką aby zmieścić jak najwięcej)
 • uzupełnieniem naszego życiorysu
 • pełen entuzjazmu i zapału do pracy

Z czego powinien składać się list motywacyjny

Również w tym wypadku list motywacyjny nie różni się niczym od listu formalnego i powinien składać się z:

 • Twoich danych osobowych
  (w prawym górnym rogu) oraz danych pracodawcy (w lewym górnym rogu)
 • Przywitania i wstępu – we wstępie należy poinformować pracodawcę o stanowisku, o które się się ubiegamy, oraz skąd się o nim dowiedzieliśmy. Najlepiej, jeśli wiemy kim jest osoba odpowiedzialna za rekrutację, gdyż wtedy możemy zwracać się do niej bezpośrednio, np.
  Dear Sir/Madam
  I am writing to apply for the job which is advertised in a local newspaper … (nazwa gazety) / on the Internet (nazwa strony z ogłoszeniami)
 • Rozwinięcia – w rozwinięciu piszemy dlaczego to właśnie my najlepiej nadajemy się na to stanowisko, jakie są nasze atuty i posiadane umiejętności. Należy przy tym być rzeczowym i podawać solidne argumenty, a nie puste „obietnice”, np.
  I graduated from … (nazwa naszej szkoły/uczelni) in … (rok w którym ją ukończyliśmy) with a … degree (uzyskany tytuł naukowy, zdobyte uprawnienia lub kwalifikacje). Previously, I have been working for … (nazwa firmy) in (nazwa miejsca) as a … (stanowisko które zajmowaliśmy, zakres wykonywanych przez nas obowiązków). Additionally, I have … (prawo jazdy, posiadane uprawnienia, ukończone kursy lub szkolenia z certyfikatem). I speak … fluently (języki którymi posługujemy się płynnie), but also some … (języki które opanowaliśmy w stopniu podstawowym). My main advantages are … (nasze główne zalety). I am … (najistotniejsze cechy charakteru i osobowości przydatne na danym stanowisku). Cechy charakteru po angielsku znajdziesz tutaj.
 • Zakończenia – w zakończeniu piszemy zwroty grzecznościowe kończące list oraz składamy własnoręczny podpis.
  np.
  Thank you for your time and consideration. I hope to have the opportunity to discuss my application with you in person.

Yours faithfully,

(Imię i Nazwisko)

 

Przykładowe listy motywacyjne po angielsku

 

Jak napisać CV po angielsku?

Wzór CV po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – pytania i odpowiedzi

 

Przydatne zwroty:

Poniżej znajdują się zwroty przydatne podczas pisania listu motywacyjnego po angielsku.

Dear Sir/Madam – Szanowny Pan/Pani

Dear Mr./Miss … (Nazwisko) – Szanowny Pan/Pani …

I am writing to apply for the position of … – Piszę aby ubiegać się o stanowisko …

I wish to apply for the post of … which you advertised in … on … – W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w … (nazwa gazety/strony internetowej) w dniu … (dzień), chciałbym ubiegać się o stanowisko …

I have the pleasure to apply for the advertised position of … – Mam przyjemność zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko …

I graduated from … in … – Ukończyłem … (uczelnia) in … (rok)

I would like to work for you, in order to … – Chciałbym dla was pracować by …

I would be well suited to the position because … – Nadawałbym się na to stanowisko gdyż …

My strengths are … – Moje zalety/mocne strony to …

My native language is … , but I also speak … fluently – Moim ojczystym językiem jest …, lecz potrafię także płynnie mówić po …

I am available for an interview on … – Jestem dostępny do rozmowy kwalifikacyjnej … (dni kiedy możemy)

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem kiedy nie znamy nazwiska odbiorcy/kiedy znamy nazwisko odbiorcylist motywacyjny po angielsku

Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje zwrotów przydatnych w pisaniu listu motywacyjnego po angielsku, piszcie, a my umieścimy je na stronie.

Jak napisać list motywacyjny po angielsku
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *