Jak napisać opis po angielsku

Opis jest kolejną długą formą wypowiedzi spotykaną na rozszerzonej maturze z angielskiego. Opis może dotyczyć osoby, miejsca, przedmiotu lub zdarzenia.

Zasady pisania opisu

Opis składa się z trzech głównych części, czyli wstępu(wprowadzenia), rozwinięcia(części głównej), i zakończenia(podsumowania). Część środkowa jest najbardziej rozbudowana i zawiera więcej niż jeden paragraf. Pierwsze zdanie każdego paragrafu powinno być prezentacją zawartej w nim treści.

Wprowadzenie

Zawiera krótkie, wstępne informacje o osobie/przedmiocie/miejscu, które zamierzamy opisać. Piszemy tu jak się nazywają, czym się wyróżniają i dlaczego warto je zobaczyć/poznać.

Część główna

Zawiera właściwy, dokładny opis wszystkich cech. Pisząc tą część należy pamiętać, żeby przechodzić od ogółu do szczegółu, i przechodzić od cech fizycznych(wyglądu) do cech charakteru i/lub ciekawostek.

Podsumowanie

Zawiera zebranie dotychczasowego opisu w całość i wysnucie wniosków lub opis naszych odczuć/opinii w stosunku do danej osoby/przedmiotu/miejsca.

Wzór opisu osoby

Pierwszy akapit

Imię osoby i krótka notka o osobie, np. jak ją poznaliśmy, kim jest, czym się zajmuje itp., bez większych szczegółów.

np. Matthew is my classmate. I’ve known him since 2005, when I went to secondary school.

Drugi akapit

Opis fizyczny. Wygląd, budowa, znaki szczególne.

np. He is tall, slim… He has short, brown hair, big, blue eyes… He usually wears…, itp.

Opis wyglądu zewnętrznego po angielsku

Trzeci akapit

Opis cech charakteru i osobowości

np. Matthew is a nice … person. His big advantage is his intelligence and… He smiles a lot., itd.

Cechy charakteru po angielsku

Czwarty akapit

Opis zainteresowań, pasji, hobby danej osoby oraz ciekawostki jej dotyczące.

np. He likes reading books and … His passion is …, itp.

Piąty akapit

Podsumowanie i nasze odczucia względem opisywanej przez nas osoby.

np. To sum up, Matthew is a …

 

Lista opisów po angielsku

Jak powinien wyglądać maturalny opis obrazka po angielsku

Przykładowe opisy obrazka po angielsku

 

Jak napisać opis po angielsku
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *