Kierunki i przyimki po angielsku

Zarówno w języku angielskim, jak i polskim często musimy podać umiejscowienie jakiegoś przedmiotu lub np. budynku. Przydaje się do tego znajomość kierunków jak i słów precyzujących umiejscowienie jak „w” „na” „pod” itd. – czyli przyimki angielskie. Znajdziecie je poniżej.

 

Kierunki

left – lewo

right – prawo

up – góra

down – dół

middle – środek

center – centrum

 

Kierunki geograficzne

North – Północ

South – Południe

East – Wschód

West – Zachód

North East – Północny wschód

North West – Północy zachód

South East – Południowy wschód

South West – Południowy zachód

 

Słowa precyzujące umiejscowienie (przyimki)

on – na czymś

in front of – na wprost/przed/z przodu

at – przy

in – w

between – pomiędzy

above – powyżej/nad/ponad

below – poniżej/pod

under – pod/poniżej

behind – za/z tyłu

on top of – na wierzchu/na górze

next to – obok

across – poprzez/przez/na drugą stronę

over – przez/ponad

to – do

from – z

into – do/w

throught – poprzez/przez

up – pod górę/do góry/w górę

down – w dół/na dół

around/round – wokół/dookoła

towards – w stronę/w kieunku

about – około

against – przeciw

along – wzdłuż

among – wśród/pomiędzy

beside – obok

by – przez

near – blisko/obok

inside – w/wewnątrz/w środku

of – ze/z czegoś

out of – z/ze

outside – na zewnątrz

onto – na wierzch/na powierzchnię czegoś

upon – na/na wierzch

Godziny po angielsku

Dni tygodnia po angielsku

Miesiące po angielsku

Liczby po angielsku

Daty po angielsku

Adres po angielsku

Ocena: 2.9/5 (liczba głosów:16)

5 komentarzy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *