List formalny oficjalny po angielsku

Oficjalny, lub inaczej formalny po angielsku możemy spotkać na maturze rozszerzonej z języka angielskiego oraz jako pracę domową w szkole. Przydaje się on również w codziennym życiu, więc warto zapoznać się z zasadami jego pisania. Angielski list formalny nie różni się zasadniczo od swojego polskiego odpowiednika, występują w nim jednak zasady których nie da się spotkać u nas. Więcej informacji o nich znajdziecie poniżej.

List formalny po angielsku – zasady pisania

List formalny pisze się językiem formalnym, tj. bez używania skrótów, oraz słów wykorzystywanych w mowie potocznej. Powinniśmy się w nim odnosić do drugiej osoby z szacunkiem, lecz bez emocji, być zwięzłym i rzeczowym. Angielski list formalny występuje w czterech formach. Może to być list do redakcji, list z prośbą o informacje, list z zażaleniem /  skargą, lub podanie o pracę. Zawsze składa się on z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia, każda z tych części pełni inne funkcje i powinna zawierać odpowiednią treść. Oprócz tego należy pamiętać również o tym aby zawrzeć i rozwinąć w nim wszystkie wymagane informacje. Musimy się przy tym zmieścić w odpowiednim limicie słów (na maturze rozszerzonej jest to 200-250 słów) oraz pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami, dlatego przed rozpoczęciem pisania listu warto go zatem uprzednio zaplanować.

Wstęp

W rozpoczęciu należy zawrzeć przywitanie i pokrótce przedstawić dalszą część listu lub sprawę w której piszemy:

– Przywitanie

np. Dear Sir

– Wyjaśnienie celu listu

np. I am writing to complain about an mp3 player, which I bought from your company. It has a one-year warranty but it broke down after just two weeks. There were also more faults, which I will mention in next part of the letter.

Rozwinięcie

Tutaj zawiera się główna treść listu, wyjaśnienie sprawy przedstawionej we wstępie, oraz dokładniejsze informacje. Jeśli list dotyczy skargi np. na zakupiony przedmiot który się zepsuł, opisujemy przyczynę i rodzaj usterki, jeśli zobaczyliśmy w gazecie jakieś ogłoszenie i chcemy poznać szczegóły oferty, przedstawiamy tu pytania dotyczące interesujących nas rzeczy.

np. First of all, I had to wait for my mp3 player to arrive for almost 3 weeks. You wrote on your site that it would take no more than 5 days. What is more, the player which I received came without earphones, which should be included within the box. Thirdly, although I operated this device according to the instruction, it broke down after 2 weeks and I cannot listen to the music now.

Zakończenie

Podsumowanie, lub zebranie w całość i przedstawienie w skrócie treści zawartej w poprzednim paragrafie, a także nasze oczekiwania względem adresata, na końcu umieszczając podpis:

– Podsumowanie i oczekiwania względem adresata

np. I sent the mp3 player back to your company. I insist on a full refund or I will be forced to take some further action.

– Podpis wraz ze zwrotem grzecznościowym

Yours faithfully/sincerely

XYZ

List formalny po angielsku – przydatne zwroty

Wstęp

Dear Mr Nowak – Szanowny Panie Nowaku (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Dear Sir / Madam –  Szanowny Panie/Pani (jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Reklamacja

I am writing to express my dissatisfaction with … / complaint about … – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu … / poskarżyć się na …

I bought it in your shop / on your site – Kupiłem to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej

It suddenly stopped working. – To nagle przestało działać.

The keyboard / instruction / earphones was/were missing. – Brakowało klawiatury / instrukcji / słuchawek.

Contrary to the description in the brochure / on your site – W przeciwieństwie do opisu na ulotce / na waszej stronie

In this situation I am afraid I muse ask for … – W tej sytuacji obawiam się że jestem zmuszony poprosić was o …

I am afraid I must ask you … – Muszę prosić o …

I would therefore be grateful if you cuold consider a full refund of (cena zakupu). – Dlatego
byłbym / byłabym wdzięczny / a, gdybyście Państwo rozważyli całkowity zwrot pieniędzy w wysokości …

I demand a full refund. – Domagam się całkowitego zwrotu zapłaconych pieniędzy.

List wyrażający opinię

I am writing in response to your article (report) connected with … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

I have just read your article … – Właśnie przeczytałem / am pański artykuł …

I absolutely agree / disagree with Your opinion that … – Całkowicie zgadzam się / nie zgadzam się z waszą opinią na temat …

I agree that it is true that … – Zgadzam się że prawdziwe jest to iż …

I am of the same opinion because … – Jestem tego samego zdania ponieważ …

I am writing to enquire about … – Piszę z zapytaniem o …

I would like to take issue with the view that … – Chciałbym polemizować z poglądem że …

Prośba o informację

I am interested in … – Jestem zainteresowany …

I would like to ask if / when / where / why … – Chciałbym spytać czy / kiedy / gdzie / dlaczego …

It is not clear to me if … – Nie jest dla mnie jasne czy …

I have read the advert but I am not sure if … – Przeczytałem / am wasze ogłoszenie ale nie jestem pewien czy …

I am interested in it and I would like to ask for some further questions – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

I would like to know more details about … – Chciałbym znać więcej szczegółów dotyczących …

I would also like to be informed if … – Chciałbym także dowiedzieć się czy …

I would be very grateful if you could provide me with answers to my questions – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

Podanie o pracę

I am writing with regard to the advertisement which appeared in … on … – Piszę w odniesieniu
do ogłoszenia, które pojawiło się w … dnia …

I would like to apply for the position of … – Chciałbym się starać o posadę …

As far as my qualifications are concerned … – Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje …

I enclose my CV. – Załączam moje CV.

Zakończenie listu

I am looking forward to hearing from you – Oczekuję na waszą odpowiedź.

Please do not hesitate to contact me if you have any further questions. – Jeśli macie jeszcze jakieś pytania proszę się ze mną skontaktować.

I would appreciate a reply at your earliest convenience. – Byłbym / Byłabym wdzięczny / a za szybką odpowiedź.

I hope you will resolve the problem quickly – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem…

Yours faithfully – Z poważaniem (jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Your sincerely – Z poważaniem (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

List formalny po angielsku – wzór

List oficjalny po angielsku przykład 1 – list z zapytaniem o szczegóły ogłoszenia

Dear Sir or Madam,

I am writing to ask about the holiday apartments in the Golden Sands advertised in „Wakacje za granicą” magazine this month.

In your advertisement you mentioned that all the apartments are self-catering. Could you tell me what cooking facilities are available in the kitchen? Could you also tell me if cooking utensils are also provided?

I noticed from your advertisement that the beach is quite nearby. However, I would also like to know if the apartments have an access to a swimming pool.

I would be very grateful if you could send me a list of apartments and prices with a view to making a reservation in July.

I look forward  to hearing from you.

Yours faithfully,

Tom Smith

List oficjalny po angielsku przykład 2 – list z prośbą o reklamację

Dear Sir Or Madam

I am writing to complain about a denim vest that I bought from your online shop last month.

When I took it out of the box, I was very unhappy to find that in different colour. As if this were not enough, this denim vest was too small.

I had a similar situation last year when I bought a dress online. It was too big. I wrote an e-mail to this company about this problem and they sent me another dress in the right size.

You can replace this vest for the right one or if it will not be possible I want to get a full refund.

I am enclosing the receipt.

I look forward to hearing from you in the near future.

Your faithfully,

XYZ

List oficjalny po angielsku przykład 3 – list w sprawie ogłoszenia

Dear Sir or Madam

I am writing to you because I saw your advertisement in the net and at first sight it looked interesting. I am interested in this advertisement deeper because I like rock music, so I think I will feel comfortable in this place.

I could be a ticket seller because I am good at maths. Also I could be a person, who provides rock stars with everything what they need because I am a helpful person.

I would like to have free drinks and snack during the festival. Of course, I promise I would not let you down and do what you ask for.

If you can, please send me some more information about accomodation conditions and transport to the gig place.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

XYZ

List oficjalny po angielsku przykład 4 – podanie o pracę

Dear Sir or Madam,

I am writing with regard to your adventisement, which appeared on your website: ? Future graphics? on 20 July 2013. I would like to apply for the post of computer graphics artist.

I enclose my CV with the details of my previous work experience. As you can see in the document, I have been working as graphic designer for two years and have a diploma for ?The best worker?. I can use Photoscape, Gimp, but I can learn new programmes, too.

I am a very hard working person, thus working with me is effective. I am creative and have many good ideas. My level of proficiency in English is pre-intermediate.

I have worked with companies in England, China and India, I have no problems in communicating with people from these countries. Could you please send me more information on that post?

Thank you for considering my application.

I look forward to hearing from you,

Yours faithfully,

XYZ

List oficjalny po angielsku przykład 5 – zapytanie o szczegóły ogłoszenia

You want to attend a course in English and American Studies in and English speaking country and you see this section in a college prospectus:

SCHOLARSHIPS
Every year, two scholarships are offered to candidates from overseas who can show how our one-year course would help their career. Scholarships cover fees, accommodation and food, but not transport or personal spending money. Apply in writing, explaining why do you think you deserve a scholarship.

Write your letter. Do not include any postal adresses. Write your answer in 120-180 words in an appropriate style.?

 

Dear Sir/Madam,

I would like to apply for one of the scholarship programs I saw advertised in your prospectus. Presently, I am training to be a secondary school teacher of English and I am finishing my course at the end of June. However, I feel I still have a lot to learn about the language and culture of The English-speaking country.

The reason I am applying for a scholarship is that I cannot afford the cost of studying abroad. I have no income except for my student grant, so if I am fortunate enough to be given the scholarship, I would have to work part-time to save some personal spending money. My parents will borrow some money for my airfare if I am succesful.

I would appreciate being given the opportunity to study at your college and would be very grateful if you would consider my application.

Yours faithfully,

Matthew

Ocena: 3.3/5 (liczba głosów:29)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *