Podawanie przykładów

For example … / For instance, … – Na przykład …

To give you and idea, … – Aby dać Ci pewne pojęcie …

Look at the case of … – Proszę spojrzeć na przypadek …

Look at the example of … – Proszę spojrzeć na przykład …

Let’s consider the case of … – Zastanówmy się nad / rozważmy przypadek …

Let’s consider the example of … – Zastanówmy się nad / rozważmy przykład …

One example of this is … – Jednym przykładem może być …

Let’s focus on … – Skupmy się na  …

You can’t deny that … – Nie możesz zaprzeczyć, że …

A brilliant example of … is … – Świetnym przykładem … jest …

I can’t think of a better example of … than …  – Nie mogę podać lepszego przykładu na … niż …

Podawanie przykładów
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *