Podsumowywanie

To sum up, … / All in all, … – Podsumowując, …

To wrap up, … – Podsumowując, …

In other words, … – Innymi słowy, …

To reiterate, … – W celu powtórzenia, …

In short, … – Krótko mówiąc, …

To put it short, … – Krótko mówiąc, …

So what it comes down to is … – A więc sprowadza się to do …

The point I’m trying to make is … – Chodzi mi o to, że …

Taking everything into account / consideration … – Biorąc to wszystko pod uwagę …

All things considered, … – Po rozważeniu tego wszystkiego, …

Let me just recap what’s been said so far. – Pozwól mi podsumować to co zostało powiedziane do tej pory.

Overall, … – Ogólnie rzecz biorąc, …

What must not go unnoticed, … – Nie można pominąć …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *