Przyjmowanie i odrzucanie propozycji

Przyjmowanie propozycji

Yes, I’d love to. – Tak, bardzo chętnie.

I like it. – Chętnie.

Absolutely! – Pewnie!

Sure, why not? – Jasne, czemu nie?

Sounds good to me. – Brzmi nieźle.

Yes, that would be great. – Tak, byłoby świetnie.

Of course. – Oczywiście.

Yes, I think it’s a good idea. – Tak, myślę że to dobry pomysł.

Yes, that’s probably the best option. – Tak, to chyba najlepsza opcja.

Yes, thank you for that. – Tak, dziękuję Ci za to.

Odrzucanie propozycji

Sorry, but I can’t. I’m busy on … – Przepraszam, ale nie mogę. Jestem zajęty w …

Well, I’d rather … – Cóż, wolałbym / wolałabym …

Yes, but don’t you think it would be better to … – Tak, ale nie sądzisz, że byłoby lepiej …

I’m afraid I can’t. – Obawiam się, że nie mogę.

Sorry, but I’ve got to … – Przepraszam, ale muszę …

That’s a good idea, but … – To dobry pomysł, ale …

I don’t think it’s good idea to … – Myślę że to  nie jest dobry pomysł by …

No, thanks. – Nie, dziękuję.

I won’t be able to make it on time. – Nie dojadę na czas.

Przyjmowanie i odrzucanie propozycji
średnia: 4 z 1 głosów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *