Przysłowia i sentencje po angielsku

Angielskie przysłowia i sentencje z tłumaczeniem na polski

Sentencje po angielsku, podobnie jak przysłowia po angielsku często przydają się w codziennym życiu. Część z nich jest dokładnie taka sama jak ich polskie odpowiedniki, a część pomimo iż różni się treścią, ma takie same przesłanie. W końcu mądrości w nich zawarte są uniwersalne i niezależne od kraju czy języka. Poniżej znajdziecie najciekawsze przysłowia i sentencje po angielsku, chyba że bardziej interesują was cytaty po angielsku.

Oto przysłowia i sentencje po angielsku z tłumaczeniem na język polski:

„Two wrongs don’t make a right.”

Jeśli ktoś zrobił Ci coś złego, próba rewanżu przyniesie jeszcze więcej złego.

 

„The pen is mightier than the sword.”

Pióro jest silniejsze niż miecz – słowa mają większą moc niż siła fizyczna.

 

„When in Rome, do as the Romans.”

Odpowiednik polskiego „Jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać tak jak one.” – jeśli nie jesteśmy u siebie, zachowujmy się tak jak należy się tam zachowywać.

 

„Fortune favors the bold.”

Szczęście sprzyja śmiałym – ludzie odważni częściej zdobywają to czego pragną.

 

„Hope for the best, but prepare for the worst.”

Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.

 

„No man is an island.”

Żaden człowiek nie jest samotną wyspą – potrzebuje innych ludzi.

 

„Better late than never.”

Lepiej późno niż wcale.

 

„Keep your friends close and your enemies closer.”

Trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej – jeśli masz wrogów, trzymaj ich tak blisko siebie jak tylko możesz. Wtedy lepiej poznasz ich plany i zamiary.

 

„There’s no place like home.”

Nie ma to jak w domu.

 

„The early bird catches the worm.”

Ranny ptaszek łapie robaka – odpowiednik polskiego „Kto rano wstaje, temu pan Bóg daje”.

 

„Never look a gift horse in the mouth.”

Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

 

„God helps those who help themselves.”

Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie sami.

 

„You can’t always get what you want.”

Nie zawsze możesz mieć to co chcesz.

 

„A penny saved is a penny earned.”

Odpowiednik polskiego „Grosz do grosza a będzie kokosza” zachęcający do oszczędzania.

 

„Actions speak louder than words.”

Czyny przemawiają głośniej niż słowa.

 

„If it ain’t broke, don’t fix it.”

Jeśli coś nie jest zepsute, nie próbuj tego naprawiać.

 

„Too many cooks spoil the broth.”

Odpowiednik polskiego „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”.

 

„Easy come, easy go.”

Łatwo przyszło, łatwo poszło.

 

„Don’t bite the hand that feeds you.”

Nie gryź ręki która Cię karmi.

 

„All good things must come to an end.”

Wszystko co dobre szybko się kończy.

 

„If you can’t beat them, join them.”

Jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich.

 

„One man’s trash is another man’s treasure.”

Coś co dla jednej osoby jest bezwartościowe, dla drugiej jest skarbem.

 

„Necessity is the mother of invention.”

Potrzeba matką wynalazków.

 

„You can’t judge a book by its cover.”

Nie oceniaj książki po okładce.

 

„Good things come to those who wait.”

Dobre rzeczy przychodzą do tych którzy na nie czekają.

 

„Don’t put all your eggs in one basket.”

Nie wrzucaj wszystkich jaj do jednego koszyka – nie ryzykuj wszystkiego na raz i nie „stawiaj wszystkiego na jedną kartę”.

 

„Two heads are better than one.”

Co dwie głowy to nie jedna.

 

„The grass is always greener on the other side of the hill.”

Strona jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie wzgórza.

 

„Do unto others as you would have them do unto you.”

Odpowiednik polskiego „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” – rób innym tak jak byś chciał aby czynili Tobie.

 

„A chain is only as strong as its weakest link.”

If one member of a team doesn’t perform well, the whole team will fail.

 

„Don’t count your chickens before they hatch.”

Odpowiednik polskiego „Nie dziel skóry na żywym niedźwiedziu”.

 

„If you want something done right, you have to do it yourself.”

Jeśli chcesz aby coś było zrobione dobrze, zrób to sam.

 

„Don’t cry over anyone who won’t cry over you.”

Nie płacz po kimś kto nie będzie płakał po Tobie.

 

„Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.”

Dobrzy przyjaciele są trudni do znalezienia, trudniejsi do opuszczenia, i niemożliwi do zapomnienia.

 

„You can only go as far as you push.”

Możesz dojść tylko tak daleko jak długo się starasz.

 

„The hardest thing to do is watch the one you love, love somebody else.”

Najtrudniejszą rzeczą jest patrzenie na kogoś kogo kochasz, kochającego kogoś innego.

 

„Life’s short. If you don’t look around once in a while you might miss it.”

Życie jest krótkie. Nie przegap go.

 

„Some people make the world special just by being in it.”

Niektórzy ludzie czynią świat wyjątkowym po prostu na nim będąc.

 

„When it hurts to look back, and you’re scared to look ahead, you can look beside you and your best friends will be there.”

Jeśli patrzenie wstecz jest bolesne, a za bardzo się boisz by spojrzeć wprzód, spójrz na boki a Twoi najlepsi przyjaciele tam będą.

 

„True friendships never ends, friends are forever.”

Prawdziwe przyjaźnie nie kończą się nigdy, przyjaciele są na zawsze.

 

„Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they are always there.”

Dobrzy przyjaciele się jak gwiazdy. Nie zawsze ich widzisz, ale wiesz że zawsze tam są.

 

„What do you do when the only person who can make you stop crying is the person who made you cry”

Co zrobić kiedy jedyna osoba która może sprawić że się uśmiechniesz jest tą która sprawia że płaczesz.

 

„Everything is okay in the end. If it’s not okay, then it’s not the end.”

Wszystko kończy się dobrze. Jeśli nie jest dobrze, to znaczy że to jeszcze nie koniec.

 

„Most people walk in and out of your life, but only friends leave footprints in your heart.”

Większość ludzi przechodzi przez Twoje życie, lecz tylko przyjaciele zostawiają ślady stóp w Twoim sercu.

 

„A picture is worth a thousand words.”

Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów.

 

„A friend in need is a friend indeed.”

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

 

„It’s better to be safe than sorry.”

Lepiej jest dmuchać na zimne.

 

„Speech is silver, silence is golden.”

Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

 

„Better an open enemy than a false friend.”

Lepiej otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel.

 

„Nothing venture, nothing gain.”

Nie ma zysku bez ryzyka.

 

„Method in the madness.”

W szaleństwie jest metoda.

 

„A bad workman blames his tools.”

Odpowiednik polskiego „Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.”

 

„A lie has no legs.”

Kłamstwo ma krótkie nogi.

 

„All good things come to an end.”

Wszystko co dobre szybko się kończy.

 

„Among the blind one – eyed man is a king.”

Wśród ślepców jednooki jest królem.

 

„Beauty is only skin deep.”

Nie szata zdobi człowieka.

 

„Curiosity killed the cat.”

Odpowiednik polskiego: „Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.”

 

„Don’t count your chickens before they’re hatched.”

Odpowiednik polskiego „Nie dziel skóry na żywym niedźwiedziu”.

 

„Don’t look a gift horse in the mouth.”

Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

 

„Forbidden fruit is sweetest.”

Zakazany owoc smakuje najlepiej.

 

„He who lives by the sword shall die by the sword.”

Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.

 

„Make hay while the sun shines.”

Odpowiednik polskiego „Kuj żelazo póki gorące”.

 

„Necessity is the mother of invention.”

Potrzeba jest matką wynalazków.

 

„Opportunity makes a thief.”

Okazja czyni złodzieja.

 

„Practice makes perfect.”

Praktyka czyni mistrza.

 

„Don’t judge a book by its cover.”

Nie oceniaj książki po okładce.

 

„The apple doesn’t fall far from the tree.”

Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

 

„Time is money.”

Czas to pieniądz.

 

„No great loss but some small profit.”

Odpowiednik polskiego „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.

 

„No smoke without a fire.”

Nie ma dymu bez ognia.

 

„No pains no gains.”

Bez pracy nie ma kołaczy.

 

„No rose without thorn.”

Nie ma róży bez kolców.

 

„Old love will not be forgotten.”

Odpowiednik polskiego „Stara miłośc nie rdzewieje”.

 

Cytaty po angielsku

 

sentencja po angielsku

 

Jeśli znasz jakieś ciekawe przysłowia lub sentencje po angielsku, napisz je w komentarzu, a my umieścimy je na stronie :)

Ocena: 2.6/5 (liczba głosów:5)

5 komentarzy

  1. Potrzebuje pomocy ? z tłumaczeniem na angielski
    „Czasem trzeba upaść na dno żeby wybić się na szczyt”
    Pomoże ktoś?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *