Reklamacja towarów

I bought it here yesterday / last Monday. – Kupiłem / Kupiłam to tutaj wczoraj / w zeszły poniedziałek.

I’m afraid it’s too big / tight. – Obawiam się że to jest za duże / za ciasne.

It has shrunk in the wash. – Zbiegł / Zbiegła się w praniu.

When I turned it on, it turned out to be broken. – Kiedy to włączyłem, okazało się zepsute / uszkodzone.

It wouldn’t start. – Nie chciało się włączyć.

When I pulled it out of the box, it was broken. – Kiedy wyciągnąłem to z pudełka, było zepsute.

Could I exchange it for … ? – Mógłbym / Mogłabym wymienić to na … ?

Could I get a refund? – Czy mógłbym  / mogłabym prosić o zwrot pieniędzy?

I’d rather have my money back. –  Wolałbym / Wolałabym raczej zwrot pieniędzy.

I demand a refund. – Domagam się zwrotu.

I insist you exchange it for a new one. – Żądam wymiany na nowy towar.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *