Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim cechy danej osoby lub przedmiotu mogą być opisywane za pomocą przymiotników. Różnica pomiędzy czasownikami angielskimi a polskimi jest taka, że polskie mają jeszcze rodzaj (męski, żeński i nijaki), jednak ich stopniowanie jest możliwe w obu językach. Zobaczmy jak wygląda to w języku angielskim.

Stopniowanie przymiotników jednosylabowych i części dwusylabowych:

Forma wyższa i najwyższa

W stopniu wyższym przymiotnika używamy końcówki -er a a dla stopnia najwyższego końcówki -est dodając przed czasownikiem słowo the.

np.

old – olderthe oldest (stary – starszy – najstarszy)

big – biggerthe biggest (duży – większy – największy)

high – higherthe highest (wysoki – wyższy – najwyższy)


Dodatkowe zmiany w różnych przypadkach:

– dla przymiotników kończących się na -e w stopniu wyższym do e dodaje się tylko r a w stopniu najwyższym st

np.

nice – nicer – the nicest (miły – milszy – najmilszy)

– dla przymiotników jednosylabowych zakończonych spółgłoską poprzedzoną przez samogłoskę, spółgłoska zostaje podwojona dla stopnia wyższego i najwyższego
np.

big – bigger – the biggest (duży – większy – największy)

– dla przymiotników kończących się na -y w stopniu wyższym i najwyższym -y zamienia się na -i

np.

easy – easier – the easiest (łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy)

Stopniowanie dłuższych przymiotników:

Forma wyższa i najwyższa

W stopniu wyższym przymiotnika używamy słowa more (bardziej), a w stopniu najwyższym the most (najbardziej).

Przykłady:

dangerous – more dangerous – the most dangerous (niebezpieczny – bardziej niebezpieczny – najbardziej niebezpieczny)

complicated – more complicated – the most complicated (skomplikowany – bardziej skomplikowany – najbardziej skomplikowany)

Porównywanie dwóch przedmiotów:

As … as … – Tak … jak …

He is as tall as a tree – On jest wysoki jak drzewo.

You are as beautiful as your mother – Jesteś tak piękna jak Twoja matka.

…-er than …

Tom is stronger than Mike – Tom jest silniejszy niż Mike.

Car is faster than a bicycle – Samochód jest szybszy niż rower.

more … than …

Kate is more intelligent than Mary – Kate jest bardziej inteligentna(inteligentniejsza) niż Mary.

Czasy angielskie

Strona bierna

Czasowniki modalne

Czasowniki nieregularne

Mowa zależna

Okresy warunkowe

Stopniowanie przymiotników
Oceń artykuł

Jeden komentarz do “Stopniowanie przymiotników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *