Uzyskiwanie informacji

Could you tell me the way to … ? – Mógłbyś / Mogłabyś wskazać mi drogę do … ?

Could you tell me how to get to … ? Mógłbyś / Mogłabyś mi powiedzieć jak się dostać do … ?

Could you lead me to … ? – Mógłbyś / Mogłabyś mnie poprowadzić do … ?

Excuse me, how do I get to … ? – Przepraszam, jak dostanę się do … ?

Could you point me in the right direction ? – Mógłbyś / Mogłabyś wskazać mi właściwy kierunek?

Is there a post office / shop / pharmacy around? – Czy gdzieś w pobliżu znajduje się poczta / sklep / apteka?

Wouldn’t you know … , would you? – Nie wiesz może czy … ?

I would like to know … – Chciałbym / Chciałabym dowiedzieć się …

There is one more thing I would like to know. – Chciałbym się dowiedzieć jeszcze jednego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *