Wpis na bloga po angielsku

Matura podstawowa z języka angielskiego zmieniła się w 2015 roku, dodając dwie nowe formy wypowiedzi – jedną z nich jest wpis na bloga po angielsku, a drugą post na forum. Wpis na blogu to forma wypowiedzi typowa dla komunikacji z wieloma czytelnikami za pomocą internetu i charakteryzuje się pewnymi cechami. Poniżej zamieszczamy informacje jak należy je pisać, wartościowe wskazówki oraz przydatne zwroty

Wpis na bloga po angielsku – zasady pisania

Głównym celem wpisu na blogu jest przekazanie wszystkich informacji, których na maturze jest 4. Oprócz tego należy pamiętać, że nie wystarczy napisać daną informację, ale również ją rozwinąć. Najlepiej każdą z informacji przekazywać w oddzielnym paragrafie, w 2-3 zdaniach informując o czymś i rozwijając/wyjaśniając to. Daje to zatem 4 paragrafy które powinny być podobnej długości. Cała wypowiedź powinna zawierać się w przedziale 80-130 słów, co sprawia że powinniśmy nie odbiegać od tematu i cały czas skupiać się na przekazaniu i rozwinięciu wszystkich podanych w poleceniu informacji. Treść tych informacji zazwyczaj sprowadza się do informowania o czymś, wykorzystując elementy opisu oraz zaproszenia (np. w informacji o koncercie musimy powiedzieć gdzie on się odbędzie i opisać to miejsce). Pisząc wpis na bloga możemy posługiwać się mową potoczną i słownictwem nieformalnym, typowym dla młodych ludzi.

Wpis na bloga po angielsku – budowa

Wpis na blogu zazwyczaj ma podany już swój temat. Naszym zadaniem jest jedynie dopisanie 4 paragrafów przekazujących informacje podane w poleceniu.

Wpis na bloga po angielsku – przydatne zwroty

Hey everybody! – Cześć wszystkim!

Welcome once again. – Witam ponownie.

Hello world! – Witaj świecie!

Hi! – Witajcie!

I’m writing this post to tell you that … – Piszę ten post, aby Wam powiedzieć, że …

I want to tell you that … – Chcę wam powiedzieć że …

I bring up this issue because … – Poruszam ten temat, ponieważ …

I want to/must share this information with you. – Chcę/Muszę podzielić się z wami tą wiadomością.

I got a news for you. – Mam dla was wiadomość.

Guess what happened! – Nie uwierzycie, co się stało!

You will never believe what happened! – Nigdy nie uwierzycie, co się stało!

From my point of view, … – Z mojego punktu widzenia, …

According to my viewpoint, … – Według mojego punktu widzenia, …

In my opinion … – Moim zdaniem …

As for my opinion, … – Według mnie …

As far as my opinion is concerned,… – Jeżeli chodzi o moją opinię,

I feel very strongly that … – Uważam zdecydowanie, że …

I am positive that … – Jestem pewien, że …

I reckon that … – Uważam, że …

The majority of people believe that … – Większość ludzi uważa że …

Most people suggest that … – Większość ludzi uważa że …

How about … ? – Co powiecie na … ?

What if … ? – Co, jeśli … ?

What do you think about … ? –  Co sądzicie o … ?

How do you see … ? – Jak postrzegacie … ?

What are your experiences with … ? – A jakie są wasze doświadczenia z … ?

Have you got any experience with … ? – Macie jakiekolwiek doświadczenie z … ?

Write your opinion about … as a comment. – Napiszcie mi waszą opinię na temat … w komentarzu.

Leave a comment on that. – Pozostawcie o tym komentarz.

I’m looking forward to your comments – Czekam na wasze komentarze

I would be thrilled to hear from you on that. – Byłbym zachwycony, gdybym mógł od was usłyszeć na ten temat.

Please let me know what you think about it. – Dajcie mi znać co o tym sądzicie.

Share this post. – Udostępniajcie ten post.

Share this post via social media. – Udostępniajcie ten post w mediach społecznościowych.

Thank you for your time. – Dziękuje za wasz czas.

 

Wpis na bloga po angielsku – wzór

Wpis na bloga po angielsku przykład 1

Wpis na blogu zespołu o pierwszym koncercie

Twój zespół muzyczny planuje swój pierwszy koncert. Na prowadzonym przez Ciebie
blogu:

– poinformuj, gdzie koncert się odbędzie, i uzasadnij wybór tego miejsca

– opisz, jak przygotowujecie się do występu

– napisz, jakie są Twoje odczucia przed koncertem

– przedstaw plany artystyczne Twojego zespołu na najbliższą przyszłość.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość
powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są pogrubione). Oceniana
jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi
(2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty)

First concert!

I have great news for you! We’re giving our first concert!

I hope you’ll be there!

 

Wpis na blogu o pierwszym koncercie – wersja 1

First concert!

I have great news for you! We’re giving our first concert!

The concert will take place on May 5th at 9 pm at the sport hall in our local school. We chose this place because there is a lot of space and it was cheap to rent.

The headmaster let us use the school speakers so we’ll be playing really loud. Actually, we do rehearsals every day to be prepared for the show.

We are very excited but also nervous, because it’s very important for us to give You the best show that you will never forget.

If this concert is a success, we will go further to other cities and after that we may even play in Warsaw’s STODOŁA. Wish us luck!

I hope you’ll be there!

 

Wpis na blogu o pierwszym koncercie – wersja 1

First concert!

I have great news for you! We’re giving our first concert!

The concert will take place at a local club downtown. We’ve chosen this place because of its central location – we believe that this is the most convenient choice for everyone.

We’re already practicing by doing rehearsals. Everything seems to be working great so far!

I have a good feeling about the upcoming event. We’re really looking forward to it – we hope that you do too!

As for our further plans, we’re already planning on scheduling another gig. If our first concert proves a success, we will definitely have another one in the near future!

I hope you’ll be there!

 

Wpis na bloga po angielsku przykład 2

Wpis na blogu o pracy wakacyjnej

Po raz pierwszy podjąłeś/podjęłaś pracę wakacyjną. Podziel się swoimi wrażeniami na blogu.

– Poinformuj, jaką pracę wykonujesz, i przedstaw swoje obowiązki.

– Wyraź opinię na temat swojego szefa i uzasadnij ją.

– Opisz, jak poradziłeś(-aś) sobie z problemem, który pojawił się dzisiaj w pracy.

– Napisz, w jaki sposób wykorzystasz zarobione pieniądze.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są wytłuszczone). Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

I have a job!

Hi everyone! Guess what! I’ve found a holiday job!

 

I hope everything will be all right.

 

Wpis na blogu o pracy wakacyjnej – wersja 1

I have a job!

Hi everyone! Guess what! I’ve found a holiday job!

I find it very straightforward. What I do is drive around and deliver parcels. No rocket science! I guess you can compare this job to a taxi driver.

To be honest, I like this job. My boss is friendly, which is a bonus. We talk a fair bit and he seems to be interested in football, just as I am!

Sadly enough, my car broke down a few days ago. I managed to fix it myself and was able to get back on the road. That was very satisfying!

I am planning to spend the money I will earn on my new bike. I have already chosen one! I look forward to driving tomorrow!

I hope everything will be all right.

 

Wpis na blogu o pracy wakacyjnej – wersja 2

I have a job!

Hi everyone! Guess what! I’ve found a holiday job!

I am a waiter. I carry meals on a special tray and take orders.

My boss is not a kind of person you would like to work for. He is very demanding and doesn’t like to pay his employees. Also, he’s very stubborn. If there’s something he wants me to do, I do need to do this right away.

You won’t believe what happened to me yesterday. I broke a glass. Thankfully, the boss only shouted at me for doing that, but I will not need to pay for the loss.

As for the money I will earn, I will probably save it. I don’t have an urge to spend it now, so I will wait.

I hope everything will be all right.

Ocena: 3.4/5 (liczba głosów:20)

3 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *