Wymienianie argumentów

To start / begin with, … – Na wstępie, … / Po pierwsze,

First of all, … / In the first place … / Firstly … – Po pierwsze, …

Secondly, … – Po drugie, …

Thirdly, … – Po trzecie, …

Another thing is that … – Inną sprawą jest to, że …

What’s more, … – Co więcej, …

On the other hand, – Z drugiej strony,

The main reason is … – Głównym powodem jest  …

Another reason is … – Inny powód to …

Well, the thing is that … – Cóż, chodzi o to, że …

It’s also true that … – Prawdą jest również to że …

I can’t argue with … – Nie zaprzeczę, że

And on top of that … – A na dodatek …

What is more, … / Moreover, … / Furthermore, … – Co więcej …

In addition to … / Additionally, … – Na dodatek …

And finally, … – I w końcu …

Ultimately, … – Ostatecznie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *