Wyrażanie przypuszczenia

I guess they might … – Myślę, że oni mogą …

It must be … – To musi być …

It looks like  … – Wygląda na to, że …

They seem to … – Oni wydają się być …

He / She is probably / likely … – On / Ona jest zapewne …

He / She can’t be … – On / Ona na pewno nie …

He / She could be … or … – On / Ona być może jest … lub …

He / She looks as if … – On / Ona wygląda jakby …

He/ She must be … – On/ Ona musi być …

He / She must have been … – On / Ona musiał / musiała być …

He / She can’t have been … – On/ Ona nie mógł / nie mogła być …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *