Zasady oceniania prac – matura podstawowa

Poniżej zamieściliśmy najważniejsze zasady punktowania prac, tak abyście wiedzieli na czym najbardziej należy się skupić pisząc swój tekst użytkowy po angielsku.

Na czym się skupić?

Najważniejszym celem pisemnej formy wypowiedzi jest pełne przekazanie i rozwinięcie wszystkich informacji podanych w zadaniu.

jedno zadanie (bez możliwości wyboru); polecenie w języku polskim; w treści zadania podane są cztery elementy, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi

To właśnie za brak lub niewłaściwe przekazanie informacji maturzyści najczęściej tracą punkty. Najlepiej jest nie ryzykować i pisać „prosto z mostu”, tak aby nie było wątpliwości z interpretacją. Jeśli mamy napisać że jesteśmy podekscytowani czymś, napiszmy „I’m very excited …”, jeśli zmartwieni „I’m worried because …” itd. Im prostsze i jaśniejsze przekazanie informacji tym większa szansa, że egzaminator nie będzie miał problemu z interpretacją.

Przydział punktów kształtuje się w następujący sposób:

„wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie z następującymi kryteriami:

– treść: od 0 do 4 punktów

– spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów

– zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów

– poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów

Wynika z tego że jeśli zmieścimy się w limicie słów i napiszemy poprawne, sensowne zdania, oraz przekażemy i rozwiniemy wszystkie wymagane informacje, to maksymalną ilość punktów mamy niemal w kieszeni. Nasza wypowiedź nie musi być przy tym całkowicie bezbłędna. Dopuszczalne są niewielkie błędy niezakłócające poprawności komunikacji i pomimo nich wciąż dostaniemy 2 punkty.

 

Przekazywanie informacji

Aby było jasnym co według egzaminatorów nazywane jest pełnym przekazaniem informacji posłużymy się znowu informatorem maturalnym:

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.

Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną wypowiedź, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia.

Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy.

Zdający nie odniósł się w pracy do elementu wówczas, kiedy nie realizuje podpunktu treści polecenia lub realizuje ten podpunkt w sposób niekomunikatywny.

 

Schemat przydzielania punktów prezentuje tabelka:

Do ilu elementów zdający się odniósł? Ile elementów rozwinął?
4 3 2 1 0
4 4pkt 4pkt 3pkt 2pkt 2pkt
3 3pkt 3pkt 2pkt 1pkt
2 2pkt 1pkt 1pkt
1 1pkt 0pkt
0 0pkt

Wynika z niej że najważniejsze jest przekazanie wszystkich informacji. Nawet jeśli egzaminator uzna że nie rozwinęliśmy wystarczająco którejś z nich, i tak możemy otrzymać 4 punkty. Z kolei gdy przekażemy tylko trzy, nawet jeśli rozwiniemy je wszystkie to dostaniemy tylko 3 punkty.

Jeśli chcecie przeczytać cały informator maturalny, znajdziecie go tutaj.

 

Poradnik maturalny – poziom podstawowy

 

Poradnik maturalny – poziom rozszerzony

Zasady oceniania prac – poziom rozszerzony

 

Teraz gdy wiecie już wszystko o zasadach punktowania prac, możemy tylko życzyć powodzenia na maturze :)

Ocena: 3.5/5 (liczba głosów:4)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *