Zastanawianie się

Um, let me think about that for a moment … – Hmm… Niech zastanowię się nad tym przez chwilę …

Let me see, … – Niech spojrzę, …

Let’s see – Zobaczmy

Well, let me think … – Cóż, niech pomyślę …

I’ll have to think about it. – Będę musiał / a nad tym pomyśleć.

How shall / can / do I put it? – Jak powinienem / mogę to ująć?

How to say that? – Jak to powiedzieć?

How to explain that to you? – Jak Ci to wyjaśnić?

I am wondering if … – Zastanawiam się, czy …

I am not sure that / if … – Nie jestem pewien, czy …

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *