Życzenia na Boże Narodzenie po angielsku

Życzenia bożonarodzeniowe w języku angielskim

Oto druga część życzeń po angielsku które możemy składać z okazji Bożego Narodzenia:

Christmas is a requirement. There must be at least one day of the year to remind us that we are here for something besides ourselves. Merry Christmas.Boże narodzenie to wymóg. Musi być przynajmniej jeden dzień w roku aby przypomnieć nam że jesteśmy tu po coś więcej niż tylko dla siebie. Wesołych świąt.

Fill up your life with love, compassion, tolerance, peace and happiness. Merry Christmas!Wypełnijcie swoje życie miłością, współczuciem, tolerancją, pokojem i szczęśliwością. Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

May this day bring you health and success. May you and your family experience God’s loving embrace. Merry Christmas to all!Niech ten dzień przyniesie Wam zdrowia i samych sukcesów. Niech Wasza rodzina doświadczy boskiej dobroci. Wesołych świąt Wam wszystkim!

Love beginnings from your home, to your community, to your neighborhood, to your country and to the entire world. Distribute love to all those you meet. Let everyone feel the love of Christ. Merry Christmas to you and your family.Miłość wychodzi z Twojego domu, do Twojej społeczności, Twojego sąsiedztwa, Twojego kraju i całego świata. Rozprzestrzeniaj miłość wśród wszystkich których spotykasz. Pozwól każdemu poczuć miłość Chrystusa. Wesołych świąt dla Ciebie i Twojej rodziny.

May peace, hope, and love be this season’s present to you personally! Merry ChristmasNiech pokój, nadzieja i miłość będą w tym okresie osobistym prezentem dla Ciebie! Wesołych świąt.

 

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
May you have all the three for this Christmas.
MERRY CHRISTMAS!

Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe,
Nadzieja spełnia wszystko,
Miłość czyni wszystko pięknem,
Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt!

 

May you have
the spirit of Christmas
which is Peace,
the gladness of Christmas
which is Hope,
and the Heart of Christmas
which is Love.

Niech Wam będzie dany
duch świąt Bożego Narodzenia
będący w Pokoju,
radości świąt,
będący Nadzieją,
i sercem świąt Bożego Narodzenia
które są Miłością.

 

Christmas spells out love, hope and joy.
Pass it on to everyone in your life.
Have a great Christmas.

Boże Narodzenie symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście.
Przekażcie tę wiadomość wszystkim, którzy znajdują się w Waszym życiu.
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia!

 

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill,
And may the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.

Niech Twoje Święta błyszczą momentami miłości, śmiechu i dobrej woli,
I niech nadchodzący rok będzie przepełniony satysfakcją i radością.
Wesołych świąt.

 

One little star on the top of the tree,
Two little presents underneath for me,
Three silver ropes twisted around the tree,
Four colored lights shining prettily,
Five shining balls flowing silvery.
Oh, what a sight for use to see!

Jedna mała gwiazdka na szczycie choinki,
Dwa małe prezenty pod nią dla mnie,
Trzy srebrne łańcuchy okręcone wokół niej,
Cztery kolorowe światełka pięknie świecące,
Pięć błyszczących bombek srebrzyście lśniących.
To jest widok do zobaczenia!
I am dreaming of white Christmas,
with every christmas card i write,
May your days be merry and bright,
and May all your christmases be white.
Happy Christmas to you all dear!

Marzę o białych świętach Bożego Narodzenia,
z każdą świąteczną kartką, jaką wypełniam,
Niech Twoje święta będą wesołe i jasne,
i niech wszystkie będą białe.
Wesołych Świąt moi drodzy!

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku część 3

 

Życzenia świąteczne po angielsku dla firm i klientów

Życzenia świąteczne po angielsku dla szefa i pracowników

Życzenia noworoczne po angielsku

 

życzenia na boże narodzenie po angielsku

Czekamy na więcej propozycji życzeń bożonarodzeniowych po angielsku. Jeśli znasz jakieś ciekawe życzenia napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)

2 komentarzy do “Życzenia na Boże Narodzenie po angielsku

  1. Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.
    Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia, życzy …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *