Życzenia na nowy rok po angielsku

Życzenia noworoczne po angielsku

Oto trzecia część życzeń, które możemy składać z okazji nowego roku:

May this year brings all the desired success and happiness in your life that. Wish you a successful and prosperous 20__.Niech ten rok przeniesie wszystkie porządane sukcesy i szczęście w życiu . Życzę Ci udanego i dostatniego 20__ roku.

I wish you all your dreams come true in year 20__.Życzę Ci spełnienia marzeń w roku 20__.

May this year be the one in which all your wishes come true. The one in which your dreams may turn into reality and all your fears may fade away. Happy new year!Niech ten rok będzie tym w którym wszystkie Twoje życzenia się spełnią. Tym w którym wszystkie Twoje marzenia staną się rzeczywistością a wszystkie Twoje obawy znikną. Szczęśliwego nowego roku!
 

Here’s to the New Year…
And all the promises
And hopes it brings!
As you sip your wine
Celebrating the New Year
Hope each day brings you
Showers of joy and surprises!
Happy New Year!

Oto nowy rok…
I wszystkie obietnice
I wszystkie nadzieje które przynosi!
Gdy pijesz Twoje wino
Świętując nowy rok
Mam nadzieję że każdy dzień przyniesie Ci
Strumień radości i niespodzianek!
Szczęśliwego nowego roku!

 

New Year brings just Happiness not Tear,
Everybody loves only You Dear,
All your Problems will be Finish.
It’s for You my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko szczęście nie łzę,
Wszyscy kochają tylko Ciebie kochanie,
Wszystkie Twoje problemy się skończą,
To moje specjalne życzenie noworoczne dla Ciebie.

 

May your new year be blessed
With peace, love and joy.
Sending you my heartfelt wishes
With joy that never ends.
Wishing you a very
Happy New Year.

Niech Twój nowy rok będzie błogosławiony
Pokojem, miłością i radością.
Ślę Ci moje serdeczne życzenia
radości która nigdy się nie kończy.
Życząc Ci bardzo
Szczęśliwego nowego roku.

 

Joy to your heart…
And warmth to your home!
As the New Year arrives…
Hope it brings along happiness,
Hope and good tidings…
To stay on and on
Happy New Year

Radość do Twojego serca…
I ciepło do Twojego domu!
Gdy nowy rok nadchodzi…
Mam nadzieję, że przynosi ze sobą szczęście,
Nadzieję i dobre wieści…
Aby wciąż pozostawały
Szczęśliwego nowego roku
 

Życzenia noworoczne po angielsku część 4

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia na nowy rok po angeielsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *