Życzenia na urodziny angielski

Życzenia z okazji urodzin po angielsku

Oto piąta część życzeń urodzinowych w języku angielskim:

Wishing you happiness
To welcome each morning,
Wishing you laughter
To make your heart sing.
Wishing you friendship
Sharing and caring,
And all of the joy
The birthday can bring!

Życzę Ci radości
By witać każdy poranek,
Życzę Ci śmiechu
By Twoje serce śpiewało.
Życzę Ci przyjaźni,
Dzielenia się i dbania o siebie,
I całej radości
Którą mogą przynieść urodziny

 

So on this very special day
I would like to say to you
I hope you’ll always find happiness
In whatever you may do.

Więc w tym bardzo szczególnym dniu
Chciałbym Ci powiedzieć
Że mam nadzieję iż zawsze znajdziesz szczęście
We wszystkim co będziesz robić

 

Smiles and laughter, joy and cheer
New happiness that stays throughout the year
Hope your birthday brings all these and more
Filling life with surprise and joys galore!

Uśmiechy i śmiech, radość i toasty
Nowe szczęście które pozostanie przez lata
Niech Twoje urodziny przyniosą to wszystko i jeszcze więcej
Wypełniając życie niespodziankami i mnóstwem radości!

 

Hope lovely surprises are coming your way
To make your birthday a wonderful day

Mam nadzieję że wspaniałe niespodzianki idą do Ciebie
By uczynić Twoje urodziny wspaniałym dniem

 

Another candle on your cake
Well there’s no need to pout
Be glad that you have strength enough
To blow them all out!

Kolejna świeczka na Twoim torcie
No, nie ma potrzeby się dąsać
Bądź zadowolony / a że masz wystarczająco dużo siły
Żeby zdmuchnąć je wszystkie!

 

So many wishes
So many smiles
Too many memories
Too few words
With one big birthday
Happy birthday!

Tak dużo życzeń
Tak dużo uśmiechów
Zbyt dużo wspomnień
Zbyt mało słów
Z wielkimi urodzinami
Wszystkiego najlepszego!

 

Wishing you your happiest birthday yet
A birthday too special to ever forget.

Życzę Ci najszczęśliwszych ze wszystkich urodzin
Urodzin zbyt wyjątkowych by być kiedykolwiek zapomniane.

 

May your birthday be happy
And then through the year
May God bless and guide you
And always be near

Niech Twoje urodziny będą wesołe
I przez ten cały rok
Niech Bóg błogosławi Cię i prowadzi
I zawsze jest blisko

 

Birthday cake…
Eat a little
Eat a lot
Eat untill you have to stop!
Happy birthday!

Tort urodzinowe…
Zjedz trochę
Zjedz dużo
Jedz dopóki nie będziesz musiał / a przestać!
Wszystkiego najlepszego

 

Happy birthday form the heart
Cause that’s where all great wishes start

Wszystkiego najlepszego z głębi serca
Bo to jest miejsce z którego pochodzą wszystkie wspaniałe życzenia

 

It’s your birthday and I can’t be there
But I’ll send you a special birthday wish and a little prayer
Have a happy birthday
I hope that all of your birthday wishes come true
May you have a great time today and find happiness in everything you do.

Są Twoje urodziny a ja nie mogę tam być
Ale wyślę Ci specjalne urodzinowe życzenie i małą modlitwę
Życzę Ci wszystkiego najlepszego
Mam nadzieję że wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią
Obyś miał wspaniały czas dzisiaj i znalazł szczęście we wszystkim co robisz.

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 6

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

zyczenia-na-urodziny-angielski

 

Życzenia na urodziny angielski
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *