Życzenia na urodziny w języku angielskim

Życzenia z okazji urodzin po angielsku

Oto ósma część życzeń angielskich życzeń urodzinowych:

On your birthday,
I’m thinking about how much light and sparkle
you freely dispense wherever you go,
how your sunny smile lights up any gathering.
Every birthday marks another year
of you radiating positive, happy energy,
contagious happiness
that infects all who come in contact with you.
May your next birthday find you the same –
glowing from within,
beaming bright joy on everyone you meet.
I feel blessed to know you.

W Twoje urodziny
myślę o tym jak dużo światła i blasku
dajesz wszędzie gdzie tylko się pojawisz,
gdy Twój pogodny uśmiech rozjaśnia całe towarzystwo.
Każe urodziny oznaczają kolejny rok
Ciebie promieniującego / ej pozytywną, radosną energią,
zaraźliwą szczęśliwością,
która zaraża wszystkich którzy wejdą z Tobą w kontakt.
Niech Twoje następne urodziny zastaną Cię takiego samego / taką samą –
świecącego / świecącą od wewnątrz,
promieniującego / cą jasną radością na każdego kogo spotykasz.
Czuję się obdarowany / a znajomością Ciebie.

 

Every year that comes and goes
Brings its flowers and its snows;
With each birthday, every year,
I celebrate you, for it’s so clear
You’re really special; you’re the peak,
One of a kind, you are unique.
Happy Birthday; may your day
Be blessed, like you, in every way.

Każdego roku który przychodzi i odchodzi
Przynosi kwiaty i śnieg;
Z każdymi urodzinami, każdego roku,
Ja świętuję Ciebie, żeby było jasne
Jesteś naprawdę wyjątkowy / a; Ty jesteś szczytem,
Jedyny / a w swoim rodzaju, jesteś wyjątkowy / a.
Wszystkiego najlepszego; niech Twój dzień
Będzie błogosławiony, jak Ty, w każdy sposób.

 

My funny guy, when I look at you,
Making faces, as you do,
To make me giggle, and keep me happy,
When I’m feeling down or sad or crappy,
I see someone who’s man enough
To just be silly, instead of tough
To give me gladness, bliss and joy,
That’s my man; that’s my big boy.

Happy birthday to the man
Who makes me laugh, because he can.

Mój zabawny facecie, kiedy patrzę na Ciebie,
Robiącego miny, jak Ty robisz,
By wzbudzić we mnie chichot, i utrzymać mnie w radości,
Kiedy czuję się źle, smutno lub paskudnie,
Widzę kogoś kto jest wystarczająco męski
By być głupkowaty, zamiast twardy
By dać mi zadowolenie, szczęście i radość,
To mój facet; to mój duży chłopiec.

Wszystkiego najlepszego dla faceta
Który sprawia że się śmieję, bo on to umie.

 

May this birthday be your best birthday ever,
full of light and laughter,
a fireworks explosion of joy.
May this birthday live in your memory forever,
creating happiness and satisfaction
whenever you remember it.
Happy, happy birthday!

Niech te urodziny będą Twoimi najlepszymi,
pełnymi światła i śmiechu,
i fajerwerkami radości.
Niech te urodziny żyją w Twojej pamięci na zawsze,
tworząc szczęście i zadowolenie
kiedy tylko je wspomnisz.
Wszystkiego najlepszego!

 

It’s your birthday time again;
It’s true; there’s no denying,
Another year has come and gone;
You know that I’m not lying.

So for you, the birthday person,
Here’s what I want to say:
I hope this birthday’s the best one yet,
In every delightful way.

So happy birthday to you.
Have lots of birthday fun!
May your birthday wishes all come true,
Even if you have a ton.

To znowu czas Twoich urodzin;
To prawda; nie ma zaprzeczenia,
Kolejny rok przyszedł i poszedł;
Wiesz że nie kłamię.

Więc dla Ciebie, solenizanta / solenizantki,
Oto co chcę powiedzieć:
Mam nadzieję że te urodziny będą najlepsze,
W każdy przyjemny sposób.

Więc wszystkiego najlepszego.
Miej dużo zabawy!
Niech wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią,
Nawet jeśli masz ich całe mnóstwo.

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 9

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

 

zyczenia-na-urodziny-w-jezyku-angielskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *