Życzenia na Wielkanoc angielski

Życzenia z okazji Wielkanocy w języku angielskim

Oto piąta część życzeń wielkanocnych po angielsku:

My wishes for your this Easter.
Good health,
Good fortune,
And Fulfilling life.
Happy Easter!

Moje życzenia na te święta.
Dobrego zdrowia,
Dobrego szczęścia,
I spełnienia w życiu.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Eggs are sign of new life.
Bunny is a sign of hopping around with glee.
So hop around because you are given a new life to enjoy.
Happy Easter!

Jajka są znakiem nowego życia.
Króliczek jest znakiem skakania wokół z radości.
Więc skacz dookoła bo otrzymałeś nowe życie aby się nim cieszyć.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Easter…
The celebration of holy love…
The day of resurrection…
The day that brings us new hope…
Have a great and wonderful Easter!

Wielkanoc…
Świętowanie świętej miłości…
Dzień zmartwychwstania…
Dzień który przynosi nam nową nadzieję…
Życzę Ci wspaniałych i cudownych świąt wielkanocnych!

 

Celebrate His Resurrection with complete cheer,
For He came back to life to ease our fear.
That’s the promise of Easter.
Have a Happy Easter!

Świętujmy jego zmartwychwstanie z całkowitą radością,
Bo on powrócił do żywych by ukoić nasz strach.
To jest obietnica Wielkanocy.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych!

 

God is so good for he shared his own son to use.
Let’s learn to share to others.
That’s the real meaning of Easter.
Happy Easter!

Bóg jest tak dobry że oddał dla nas swojego syna.
Uczmy się dzielić się z innymi.
To jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

My wishes for you this Easter.
Love…
Abundance…
Peace…
Happy Easter!

Moje życzenia dla Ciebie z okazji tej Wielkanocy.
Miłości…
Dostatku…
Pokoju…
Wesołych świat wielkanocnych!

 

Fill your heart with joy and cheer this Easter.
For God has risen from his dead and save us.
Have a meaningful Easter!

Wypełnij swoje serce radością i świętuj w tę Wielkanoc.
Dla boga który powstał z martwych i zbawił nas.
Życzę Ci znaczących świąt wielkanocnych!

 

He died…
He lived…
He rose…
He will be back…
Let’s rejoice and be glad.
Happy Easter!

On umarł…
On żył…
On wstał…
On powróci…
Radujmy się i weselmy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 6

 

Życzenia po angielsku

 

zyczenia-na-wielkanoc-angielski

 

Życzenia na Wielkanoc angielski
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *