Życzenia na Wielkanoc po angielsku

Życzenia wielkanocne w języku angielskim

Oto druga część życzeń po angielsku które możemy składać z okazji Wielkanocy:

The spirit of giving, the act of sharing, the blessings from above, with hearts pure as a dove. May you have a blessed Easter. – Ducha darowania, aktu dzielenia, błogosławieństwa od Boga, gołębiego serca. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

May this blessed celebration of Easter bring you faith, hope, love and joy. Greet the miracle of Jesus’s Resurrection with joy and happiness!Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z radością i szczęściem.

Wishing you and your family an Easter filled with joy and hope. May your time together be a celebration of life and love as you remember God’s gift to us all.Życzę Ci i Twojej rodzinie Wielkanocy wypełnionej radością i nadzieją. Niech ten czas spędzony razem będzie świętowaniem życia i miłości które podarował nam Bóg.

At this time of reflection and time out, I hope your heart is filled with joy at the wonder of life. I feel so lucky that we are part of each other’s lives, and look forward to whatever the year ahead holds for us.W tym czasie zadumy i odpoczynku, mam nadzieje że Twoje serce jest wypełnione radością z powodu cudu życia. Jestem taki szczęśliwy / a że jesteśmy nawzajem częścią swojego życia i nie mogę się doczekać tego co czeka nas w tym roku.

Easter gives us yet another reason to be thankful to God. Have the joy of the coming of Christ be filled in your heart and bring peace into your life. Have a Blessed Easter.Wielkanoc daje nam kolejny powód by być wdzięcznym Bogu. Życzę Ci radości z powrotu Chrystusa przychodzącego by wypełnić Twoje serce i przynieść pokój do Twojego życia. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

 

The spirit of easter
Is all about Hope,
Love and joyful living
Happy Easter!

Duch Wielkanocy
Jest nadzieją
Miłością i radością z życia
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

Easter gives hope for tomorrow,
As after the winter comes Spring.
Our hearts can be filled with gladness
As hearts rejoice and sing.

Wielkanoc nadaje wiary jutru,
Tak jak wiosna przychodzi po zimie.
Nasze serca mogą zostać wypełnione szczęśliwością
Jak serce się raduje i śpiewa.

 

May the angels protect you
May the sadness forget you
May goodness surround you
And may Lord Jesus Christ always bless you
Happy Easter!

Niech anioły Cię strzegą
Niech smutek o Tobie zapomni
Niech dobroć Cię otoczy
I niech Jezus Chrystus zawsze Cię błogosławi
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

May the spirit of hope that Easter brings,
Help you find contentment in little things,
And restore your faith in the Lord above,
Who gave His life for the ones He loves.
I wish you a very happy Easter

Niech duch nadziei, który przychodzi z Wielkanocą,
Pomoże Ci odnaleźć satysfakcję w codziennych rzeczach,
I przywróci Ci wiarę w Boga najwyższego,
Który obdarował życiem Tych, których kocha.
Życzę Ci wesołych świąt wielkiej nocy.

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 3

 

Życzenia po angielsku

 

życzenia na wielkanoc po angielsku

 

Życzenia na Wielkanoc po angielsku
Oceń artykuł

Jeden komentarz do “Życzenia na Wielkanoc po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *