Życzenia noworoczne angielski

Życzenia sylwestrowe po angielsku

Oto czwarta część życzeń, które można składać w sylwestra:
 
New is the year, new are the hopes and the aspirations,
New is the resolution, new are the spirits and…
Forever my warm wishes are for you
Have a promising and fulfilling New Year
Here is a wishing that the coming year is a glorious
One that rewards all your future endeavors with success…
Wishing you heartfelt and prosperous
Happy New Year

Nowy jest rok, nowe są nadzieje i aspiracje,
Nowe są możliwości, nowe są nastroje i…
Na zawsze moje najlepsze życzenia dla Ciebie
Miej obiecujący i spełniony nowy rok
To są życzenia żeby nowy rok był wspaniałym
Tym, który wynagrodził wszystkie Twoje przyszłe przedsięwzięcia powodzeniem…
Życzę Ci z całego serca i pomyślnego
Szczęśliwego nowego roku

 

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Year!

Niech każdy dzień nowego roku
Przynosi szczęście, dobry nastrój
I słodkie niespodzianki…
Dla Ciebie i Twoich bliskich!
Szczęśliwego nowego roku!

 

New year is the time to bid farewell to the old Year
And welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let’s forget and forgive.
Happy New Year.

Nowy rok to czas by pożegnać stary rok
I powitać nadchodzący rok.
To czas by zapominać i puszczać w niepamięć przeszłe wspomnienia
Które nie są dłużej przydatne lub warte myślenia o nich.
Zacznijmy zapominać i przebaczać.
Szczęśliwego nowego roku.

 

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
And wishing you a
Happy New Year!

Nowy rok nadchodzi
Przez mroźną zimę…
Wysyłając Ci ciepłe „Witam”
I życząc ci
Szczęśliwego nowego roku!

 

Wishing you a year of health,
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones!
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year!

Życzę Ci roku zdrowia,
bogactwa, radości, szczęścia, ciepła…
I mnóstwa miłości od Twoich najbliższych!
Niech nowy rok
skąpie Cię…
Wszystkim co jest piękne!
Szczęśliwego nowego roku!

 

Życzenia noworoczne po angielsku część 5

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia noworoczne po angielsku

Życzenia noworoczne angielski
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *