Życzenia noworoczne po angielsku

Życzenia sylwestrowe po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia noworoczne składamy na Sylwestra, czyli 31 grudnia o północy. W ten sposób witamy nowy rok i życzymy bliskim nam ludziom aby był on dla nich pomyślny. W związku z dość hucznym obchodzeniem nowego roku, życzenia składamy zazwyczaj osobom z którymi go świętujemy, oraz poprzez smsy czy internet osobom, których nie ma razem z nami. Życzenia noworoczne często składane są już w czasie Bożego Narodzenia poprzez standardową formułkę: Merry Christmas and a happy New Year. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia sylwestrowe po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski.

Przykładowe życzenia noworoczne po angielsku wraz z tłumaczeniem:

Happy New YearSzczęśliwego Nowego Roku

Happy new 20__ year! Cheers!Szczęśliwego nowego 20__ roku! Toast!
I wish you a happy and prosperous New YearŻyczę Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku

May this new year bless you with fifty two weeks and twelve months of happiness and never ending joyNiech ten nowy rok pobłogosławi Cię 52 tygodniami i 12 miesiącami szczęścia i niekończącej się radości

Ignore worries, avoid tensions, believe in your intentions. Have no fears, love your dears wishing all a very happy New Year!Nie przejmuj się zmartwieniami, unikaj napięć, wierz w swoje postanowienia. Nie bój się, kochaj swoich najbliższych życząc im wszystkim bardzo szczęśliwego Nowego Roku!

May 31st December be the end of your sorrows and 1st January 20__ be the beginning of your joys. Happy New year. – Niech 31 grudnia będzie końcem Twoich zmartwień i 1 stycznia 20__ roku początkiem Twojej radości. Szczęśliwego nowego roku.

May 20__ be the year when all your dreams come true, all your hard work reap great results and rewards, all your family and friends keep you company.Niech rok 20__ będzie rokiem kiedy spełnią się wszystkie Twoje marzenia, Twoja ciężka praca przyniesie wspaniałe rezultaty i nagrody, a cała Twoja rodzina i przyjaciele będą dotrzymywać Ci towarzystwa.

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.Życzę Ci szczęśliwego nowego roku z głębi serca. Niech Bóg da Ci szczęście i siłę do przezwyciężenia niepowodzeń z zeszłego roku.

I wish that the New Year turns out to be a very special one for you filling each day with peak of health, abundance of happiness and sunshine, bountiful luxury and prosperity and Zen like serenity.Życzę Ci aby nowy rok okazał się być dla Ciebie bardzo wyjątkowy, przynosząc Ci każdego dnia mnóstwo zdrowia, szczęścia, słońca, luksusu, dobrobytu i spokoju.

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams. Happy New Year.Niech Bóg rozsiewa dobrobyt i radość w Twoim życiu w nowym roku i spełni wszystkie Twoje marzenia. Szczęśliwego nowego roku.

Here is wishing a very happy and prosperous New Year to a person who brings sunshine to the family always.Życzenia bardzo szczęśliwego i dostatniego nowego roku osobie która przynosi promień słońca dla rodziny każdego dnia.

As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 20__ bring success and desired results for you.Kiedy ten rok się kończy, życzę Ci aby wszystkie złe rzeczy i trudności również skończyły się wraz z nim i żeby rok 20__ przyniósł Ci sukces i oczekiwane rezultaty.

New Year begins, let us pray that it will be a year with New Peace, New Happiness and abundance of new friends. God bless you through out the New Year.Zaczyna się nowy rok, módlmy się, że będzie to rok nowego pokoju, nowego szczęścia, i mnóstwa nowych przyjaciół. Niech Bóg Cię błogosławi przez cały nowy rok.

Hope you have a great new year 20__. Let the celebration begin. May all your dreams come true!Obyś miał wspaniały rok 20__. Niech świętowanie się rozpocznie. Niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią!

 

Życzenia noworoczne po angielsku część 2

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia noworoczne po angielsku

 

Jeśli masz jakieś propozycje życzeń noworocznych po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Jeden komentarz do “Życzenia noworoczne na sylwestra po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *