Życzenia ślubne angielski

Życzenia z okazji ślubu w języku angielskim

Oto trzecia część życzeń po angielsku które możemy składać dla pary młodej w dniu ich ślubu:
People are right when they say that you’ll simply know when you’re in the presence of true love. Looking at you two it’s undeniable – Congratulations on your wedding day!Ludzie mają rację kiedy mówią że od razu widać kiedy jest się świadkiem prawdziwej miłości. Patrząc na was dwoje jest to niezaprzeczalne – Gratulacje z powodu ślubu!

Best wishes and all our love on your wedding day. May it be the first day of a long and happy marriage.Najlepsze życzenia i cała nasza miłość z okazji waszego ślubu. Niech to będzie pierwszy dzień długiego i szczęśliwego małżeństwa.

I’m very happy for you two and I’m glad to be sharing this special day with you celebrating your love. Congratulations on your wedding!Jestem bardzo szczęśliwy / a widząc was dwoje i bardzo zadowolony / a dzieląc z wami ten wyjątkowy dzień świętując waszą miłość. Gratulacje z powodu waszego ślubu!

Witnessing two people in love exchange vows and make promises is unforgettable and inspiring. Thanks for sharing your wedding day with us and congratulations!Widząc dwoje ludzi w miłości wymieniających swoje śluby i czyniących obietnice jest niezapomniane i inspirujące. Dziękuję za dzielenie się z nami waszym ślubem i gratulacje!

Here’s cheers to the newlyweds! As you travel life’s highway together, may your love for each other grow with every day as you live a future even more wonderful than you dreamed possible.Oto życzenia dla nowożeńwców! Gdy będziecie podróżowali razem drogą życia, niech wasza wzajemna milłość rośnie z każdym dniem w którym żyjecie a przyszłość będzie wspanialsza niż możecie sobie wymarzyć.

Our Lord must have chosen two of his best angels to be together forever. Congratulations on your wedding day!Nasz Pan musiał wybrać dwa ze swoich najlepszych aniołów żeby były razem na zawsze. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

What’s the secret to a happy marriage? I’m not sure, but I know you’ll be able to tell me because I have never seen two people more in love with one another. Congratulations!Co jest sekretem szczęśliwego małżeństwa? Nie wiem, ale wiem że wy mi będziecie w stanie to powiedzieć bo nigdy nie widziałem / am dwoje ludzi bardziej zakochanych w sobie. Gratulacje!

Best wishes on your wedding day, for happiness that’s here to stay. Husband and wife, lovers and friends, you’ll love each other until the end.Najlepsze życzenia z okazji waszego ślubu, oby szczęście tu obecne pozostało. Mąż i żona, kochankowie i przyjaciele, będziecie zawsze się kochać aż do końca.

 

May the joy of your wedding light the path to a glorious future,
Establish a lifetime of greatest happiness, love and joy and
Like flashlight of a lighthouse on a dark sea,
May your love for one another be compass of your desires,
and shine like diamond in the sun.
Warm wishes from us, your friends and colleagues.

Niech radość z waszego wesela rozjaśnia waszą ścieżkę do wspaniałej przyszłości,
Będąc wyrazem największego życiowego szczęścia, miłości i radości
I jak światło z latarni na ciemnym morzu,
Niech wasza wzajemna miłość będzie kompasem waszych pragnień,
I lśni jak diament w słońcu.
Ciepłe życzenia od nas – waszych przyjaciół i znajomych.

 

To the bride and groom we all say cheers,
wishing happiness for many years.
Remember your wedding is not just today,
and love each other every step of the way.

Dla pana i panny młodej wszyscy wiwatujemy,
życząc szczęścia na wiele lat.
Pamiętajcie że wasze wesele jest nie tylko dzisiaj,
i wasza miłość jest na każdym kroku waszej drogi.

 

Życzenia ślubne po angielsku część 1

 

Życzenia ślubne angielski
średnia: 5 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *