Życzenia ślubne w języku angielskim

Życzenia dla pary młodej po angielsku

Oto druga część życzeń które możemy składać z okazji ślubu:

Your wedding day will be only the first day to your lifetime fairy tale! Congratulations from us all!Wasz ślub będzie jedynie pierwszym dniem waszej życiowej bajki! Gratulacje od nas wszystkich!

My biggest wish for you on your wedding day is that during your life-long marriage, you will have the opportunity to experience the most beautiful and magical moments in life!Moje największe życzenie dla was z okazji waszego ślubu jest takie, abyście w czasie waszego wieloletniego małżeństwa mieli możliwość doświadczania najpiękniejszych i najbardziej magicznych momentów w życiu!

Who would have thought that this day would come? It’s so lovely that it’s finally here and we can celebrate your marriage together. Congratulations on your wedding day and all the best for the future. – Kto by pomyślał że ten dzień nadejdzie? To jest tak piękne że to już i że możemy świętować wasz ślub razem. Gratulacje z okazji waszego ślubu i wszystkiego najlepszego w przyszłości.

We all wish you a lifetime of happiness, joy, and lots of memories. Congratulations on your wedding!Wszyscy życzymy wam całego życia w szczęściu, radości i wielu wspomnień. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

Today’s moment becomes tomorrow’s memory. Here’s to today and all your tomorrows, as you create a lifetime of happy memories together. Congratulations!Dzisiejsza chwila stanie się jutro wspomnieniem. Życzę wam dzisiaj i każdego waszego jutra, abyście tworzyli całe życie szczęśliwe wspomnienia razem. Gratulacje!

You two must really know the secret to a happy life. And judging by how much you two are excited about your wedding day, I would assume that the secret is true love. Congratulations!Wy dwoje musicie naprawdę znać sekret na szczęśliwe życie. I sądząc po tym jak bardzo jesteście podekscytowani waszym ślubem, mogę założyć że sekretem tym jest prawdziwa miłość. Gratulacje!

Congratulations on your marriage. May the things you loved about each other from the start be the glue that holds you together forever.Gratulacje w związku z waszym ślubem. Niech rzeczy które kochacie w sobie nawzajem od początku będą klejem który spoi was ze sobą na zawsze.

Here’s to a great wedding day, wedding night and an even better life together. All the best for a future filled with love and good fortune.Życzę wam wspaniałego ślubu, nocy poślubnej i jeszcze lepszego życia razem. Wszystkiego najlepszego w przyszłości wypełnionej miłością i szczęściem.

Thanks for inviting us to celebrate and share your joy on this very special day. Congratulations on your wedding and may the honeymoon never end! All the best.Dziękujemy za zaproszenie nas byśmy mogli świętować i dzielić waszą radość z tego wyjątkowego dnia. Gratulujemy waszego ślubu i życzymy aby wasz miesiąc miodowy nigdy się nie skończył. Wszystkiego najlepszego.

We couldn’t be happier to congratulate you on your wedding and to wish you both a beautiful forever.Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi gratulując wam z powodu waszego ślubu i życząc wam obojgu pięknej przyszłości na zawsze.

I hope your wedding day is going to be everything you’ve always dreamed of and much more. Congratulations!Życzę wam aby wasz ślub był wszystkim o czym zawsze marzyliście i jeszcze więcej. Gratulacje!

With all our love on this special milestone for you as a couple, may there be many more as you create the rest of your future together.W całej waszej miłości w tym kamieniu milowym dla was jako pary, niech będzie ich wiele więcej gdy będziecie tworzyć resztę swojej przyszłości razem.

If I had to describe you two, I would say you’re unique, precious, and beautiful. Just like the love you share. Congratulations on your wedding day!Gdybym miał / a was opisać, powiedziałbym / powiedziałabym że jesteście unikalni, bezcenni i piękni. Tak samo jak wasza miłość którą dzielicie. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

 

Życzenia ślubne po angielsku część 3

 

Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia po angielsku

Życzenia ślubne w języku angielskim
średnia: 5 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *