Życzenia świąteczne po angielsku dla firm i klientów

Bożonarodzeniowe życzenia firmowe po angielsku

Życzenia świąteczne po angielsku składamy nie tylko naszym bliskim i znajomym. Jeśli jesteśmy właścicielami lub pracownikami jakiejś firmy, możliwe że przydadzą się nam bożonarodzeniowe życzenia firmowe po angielsku. Możemy je wysłać albo do innych firm współpracujących z naszą, np. dostawców, albo do klientów naszej firmy, zarówno drogą mailową, jak i tradycyjną, w postaci kartek świątecznych. Poniżej znajdziecie przykładowe biznesowe życzenia świąteczne po angielsku dla firm, a także dla klientów, z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia świąteczne dla firm po angielsku

We wish you all the peace, 
warmth and joy this Christmas 
and prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy wam pokoju
ciepła i radości w te Święta Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

We would like to thank all our Partners and Friends 
for their trust and patronage in 2017. 
We wish you further achievements, successful investments 
and every prosperity in the coming New Year. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom
za zaufanie i wsparcie w 2017 roku.
Życzymy wam dalszych osiągnięć, udanych inwestycji
i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

May this Christmas bring you joy and peace 
so that your dreams come true 
and your successes exceed expectations.

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą wam radość i pokój
aby wasze marzenia się spełniły
a wasze sukcesy przekroczyły oczekiwania.

 

Merry Christmas and a happy New Year! 
We wish you new challenges, new horizons and new successes, 
in business as well as your private lives. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Życzymy nowych wyzwań, nowych horyzontów i nowych sukcesów,
w biznesie, a także w życiu prywatnym.

 

May this coming New Year see your plans
completed and bring you profits. 
May you foresee and forestall any bumps
in your road in time. 
We wish you lots of joy and success 
as well as letting go of what is inconsequential 
and taking good care of what is essential.

Niech nadchodzący Nowy Rok zastanie wasze plany
zakończonymi i przynoszącymi zyski.
Żebyście przewidzieli i uprzedzili wszelkie nierówności
na waszej drodze w tym czasie.
Życzymy dużo radości i sukcesów
oraz także odpuszczenia tego, co nieistotne
i zadbania o to, co najważniejsze.

 

Życzenia świąteczne dla klientów po angielsku

We would like to use this coming Christmas 
and New Year as an opportunity to thank
our esteemed Customers and Friends for their patronage 
and wish you good health, joy, peace and prosperity. 

Chcielibyśmy wykorzystać te nadchodzące Święta
i Nowy Rok jako okazję do podziękowania
naszym drogim Klientom oraz Przyjaciołom za wasz patronat
oraz życzyć wam dobrego zdrowia, radości, spokoju i pomyślności.

 

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace. 
May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete
all your endeavours successfully. 

Do wszystkich naszych drogich klientów, kontrahentów i przyjaciół
życzymy wam Świąt pełnych miłości, radości oraz spokoju.
Niech ten nadchodzący Nowy Rok przyniesie wam iskierkę
dobrej fortuny potrzebnej do ukończenia
wszystkich waszych starań z powodzeniem.

 

We wish our Customers and Friends 
peaceful and merry Christmas 
and all prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy naszym klientom oraz przyjaciołom
spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

Życzenia świąteczne po angielsku dla szefa i pracowników

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia noworoczne po angielsku

życzenia firmowe po angielsku

To już wszystkie życzenia świąteczne dla firm oraz klientów po angielsku. Jeśli znacie jeszcze jakieś ładne życzenia firmowe po angielsku, podzielcie się nimi w komentarzu :)

 

Życzenia świąteczne po angielsku dla firm i klientów
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *