Życzenia sylwestrowe angielski

Życzenia noworoczne po angielsku

Oto piąta część życzeń, które można składać z okazji nowego roku:

May your world
be filled with warmth,
joy and good cheer…
Wishing you a
Happy New Year!
Niech Twój świat
będzie wypełniony ciepłem,
zabawą i radosnymi okrzykami…
Życzę Ci
Szczęśliwego nowego roku!

 

May the New Year fill up days
with all things that are nice
and bright – here is
wishing you a lovely 20__.

Niech nowy rok wypełni dni
wszystkimi rzeczami które są miłe
i jasne – oto
życzenia dla Ciebie wspaniałego roku 20__.

 

As the new year
renews all the happiness
and good tidings…
Hope the joyful spirit
keeps glowing
in the your heart…
Forever!
Happy New Year!

W nowym roku
odnawia się całe szczęście
i dobre nowiny…
Niech Twój radosny nastrój
wciąż błyszczy
w Twoim sercu…
Na zawsze!
Szczęśliwego nowego roku!

 

Remember the laughter,
the joy,
the hard work,
and the tears.
And as you reflect on the past year,
also think of the new one to come.
Because most importantly,
this is a time of new beginnings
and the celebration of life.
Happy New Year 20__.

Pamiętaj śmiech,
radość,
ciężką pracę,
i łzy.
Gdy wspominasz miniony rok,
pomyśl także o nadchodzącym.
Bo co najważniejsze,
jest to czas nowych początków
i świętowania życia.
Szczęśliwego nowego roku 20__.

 

One glass water,
One glass beer,
Oh my dear,
Happy new Year

Szklanka wody,
Szklanka piwa,
O mój drogi, / O moja droga,
Szczęśliwego nowego roku

 

New Year brings just happiness not tear,
Everybody loves only You dear,
All your problems will be finish
It’s for you my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko radość nie łzy,
Każdy kocha tylko Ciebie mój drogi, / moja droga,
Wszystkie problemy skończą się
To moje dla Ciebie specjalne życzenia noworoczne.

 

Życzenia noworoczne po angielsku część 1

 

Życzenia urodzinowe po angielsku

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia ślubne po angielsku

Kondolencje po angielsku

 

życzenia sylwestrowe po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *