Życzenia urodzinowe angielski

Życzenia urodzinowe w języku angielskim

Oto czwarta część życzeń urodzinowych po angielsku:

Today will be remembered
In so many lovely ways,
And we will start together
One more year of happy days!

Dzisiejszy dzień pozostanie zapamiętany
Na wiele pięknych sposobów,
A my zaczniemy razem
Jeszcze jeden rok szczęśliwych dni!

 

Hope all of your dearest wishes come true
Because no one deserves it more than you do!

Mam nadzieję że wszystkie Twoje najskrytsze marzenia się spełnią
Gdyż nikt nie zasługuje na nie bardziej niż Ty!

 

How old are you? I’m not keeping score,
I love my birthday, but here’s the thing –
I’m really glad the birthday’s yours,
This way I don’t have to hear you sing! :)

Ile masz lat? Gubię się w liczeniu,
Uwielbiam moje urodziny, ale jest jedna rzecz –
Naprawdę cieszę się z Twoich urodzin,
Dzięki temu nie muszę słuchać jak śpiewasz! :)

 

On your special day
Consider your luck.
You could have been born
As a dog, cow, or duck!

W Twoim wyjątkowym dniu
Przemyśl swoje szczęście
Mogłeś / Mogłaś się urodzić
Jako pies, krowa lub kaczka!

 

So many candles,
And so little cakes,
But don’t be worry –
You have true friends!
Happy Bday to you!

Tak dużo świeczek
I tak mało ciast,
Ale nie martw się –
Masz prawdziwych przyjaciół!
Wszystkiego najlepszego!

 

Your special day is very near,
You’re getting a little older –
But you’re still my dear!

Twój wyjątkowy dzień jest bardzo blisko
Stajesz się trochę starszy / starsza –
Ale wciąż jesteś drogą mi osobą!

 

Hoping your birthday
Is a happy one,
Just filled with friends,
Excitement and fun!

Mam nadzieję że Twoje urodziny
Są wesołe,
Wypełnione przyjaciółmi
Radością i zabawą!

 

‚Cause you are a very special friend,
I’m thankful that we met,
And I’m asking Lord to bless you
With a year you won’t forget!

Ponieważ jesteś bardzo wyjątkowym przyjacielem,
Cieszę się że się poznaliśmy,
I proszę Pana by Cię pobłogosławił
Rokiem którego nie zapomnisz!

 

Instead of counting candles
Or thinking about the years,
Make your wishes now
‚Cause your birthday nears!

Zamiast liczyć świeczki
Albo myśleć o latach,
Pomyśl swoje życzenia
Bo Twoje urodziny nadchodzą!

 

As I travel through this life
I know one thing is true –
I’ll never find a better friend
Than I’ve found in you!

Tak długo jak podróżuję przez życie
Wiem że jedna rzecz jest prawdą –
Nigdy nie spotkam lepszego przyjaciela
Niż ten którego znalazłem w Tobie!

 

On this special day I wish all the best
To a wonderful friend, who deserves nothing less!

W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego
Dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 5

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

zyczenia-urodzinowe-angielski

Życzenia urodzinowe angielski
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *