Życzenia z okazji urodzin angielski

Życzenia na urodziny po angielsku

Oto szósta część życzeń urodzinowych po angielsku:

 

Roses are red
Violets are blue
Stop complaining… I am older than you!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Przestań narzekać… Jestem starszy od Ciebie!

 

Happy happy birthday
Today’s your special day
You just got a cupcake
So blow the flame away

Wszystkiego wszystkiego najlepszego
Dziś jest Twój wyjątkowy dzień
Masz tylko babeczkę
Więc zdmuchnij świeczkę

 

Today is your day to celebrate
Your day to be the star
So let the ones you love all cheer
And say how special you are

Dzisiaj jest Twój dzień by świętować
Twój dzień by być gwiazdą
Więc pozwól tym których kochasz krzyczeć
I mówić jak wyjątkowy / a jesteś

 

I hope that you have the best birthday that you could wish for
And I hope that the candles on your cake go out with your first puff
For then your wish will come sparkling true!

Mam nadzieję że masz najlepsze urodziny jakie mógłbyś sobie wymarzyć
I mam nadzieję że świeczki na Twoim torcie zgasną przy pierwszym dmuchnięciu
Wtedy życzenia staną się błyszczącą prawdą!

 

May your troubles be less and your blessings be more
And nothing but hapiness come through your door

Niech Twoich problemów będzie mniej a błogosławieństw więcej
I nic innego tylko szczęście przejdzie przez Twoje drzwi

 

Instead of counting candles
Or tallying the years
Contemplate your blessings now
As your birthday nears

Zamiast zliczenia świeczek
Albo liczenia lat
Pomyśl o błogosławieństwach
Bo Twoje urodziny nadchodzą

 

May your day be filled with hugs, kisses and birthday wishes
May your birthday not be forgotten
And that you be spoiled rotten
But most of all today is your birthday, so hip hip hooray!

Niech Twoje dni będą wypełnione uściskami, buziakami i życzeniami urodzinowymi
Niech Twoje urodziny będą niezapomniane
I żebyś był rozpieszczany / rozpieszczana
Ale przede wszystkim są Twoje urodziny, więc hip hip, hura!

 

Roses are red
Violets are blue
I have an awesome wishes
For a special person – you!
Happy birthday!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Mam wspaniałe życzenia
Dla wyjątkowej osoby – Ciebie!
Wszystkiego najlepszego!

 

I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,

I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny miną,

Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
Jak wiele znaczysz dla mnie,
Więcej niż Ci się wydaje.

 

On your birthday I wish you much pleasure and joy;
I hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you!

W dniu Twoich urodzin życzę Ci dużo przyjemności i radości;
Mam nadzieję że wszystkie Twoje życzenia się spełnią
Niech każda godzina i minuta będzie wypełniona rozkoszą
A Twoje urodziny będą dla Ciebie idealne!

 

Each year your birthday reminds me
That I really want to say
I’m very glad I know you;
I think of you each day.

I hope you enjoy your birthday,
All the pleasures it has in store,
And because I appreciate you,
I hope you have many more!

Każdego roku Twoje urodziny przypominają mi
Że naprawdę chcę Ci to powiedzieć
Cieszę się że Cię znam;
Myślę o Tobie każdego dnia.

Mam nadzieję że świętujesz swoje urodziny,
I wykorzystujesz wszystkie ich przyjemności,
I dlatego że Cię cenię,
Życzę Ci ich jeszcze dużo więcej!

 

Another year has come and gone;
The sands of time keep trickling away.
Your birthday reminds me to let you know
I’m thankful for you each and every day.

Kolejny rok już minął;
Piaski czasu się przesypały.
Twoje urodziny przypominają mi aby Ci powiedzieć
Jestem Ci wdzięczny / a za wszystko i każdego dnia.

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 7

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

 

zyczenia-z-okazji-urodzin-angielski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *