Życzenia z okazji Wielkanocy angielski

Wielkanocne życzenia po angielsku

Oto szósta część życzeń po angielsku które składamy naszym bliskim na Wielkanoc:

Teach yourself to be giving…
Share your blessings to others…
For that is the true essence of Easter Sunday.
Have a meaningful and blessed Easter!

Ucz się dawać dla innych…
Dziel się swoim błogosławieństwiem z innymi…
Bo to jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Życzę Ci znaczących i błogosławionych świąt wielkanocnych!

 

Easter comes but once a year
But when it does, we all know its here
Children filling themselves with chocolate
Dad’s down the pub for a pint of beer!

We go to the church for the wine and bread
Dad’s half asleep, and jerking his head
Baby sister is here too, munching away
On the free Easter egg that the Priest gave us today

But remember we must, that the Lord died for us
And ascended into heaven to give us fresh lives
For each and every one of us.

Święta wielkanocne przychodzą raz w roku
Ale kiedy przyjdą, wszyscy wiemy że już tu są
Dzieci napychające się czekoladą
Tato w pubie z kuflem piwa!

Idziemy do kościoła dla wina i chleba
Tato w połowie śpi i trzęsie głową
Mała siostrzyczka jest też tutaj, mlaskając
Na darmowe pisanki które dał nam dzisiaj ksiądz

Ale musimy pamiętać, że Pan umarł za nas
I wstąpił do nieba, by dać nam nowe życia
Dla każdego z nas.

 

Easter eggs, yellow and blue,
Easter eggs, for me and you,
Easter eggs, candy sweet,
Easter eggs, are good to eat,
Easter eggs, pretty and funny,
But…
Where oh where is the easter bunny?

Pisanki, żółte i niebieskie,
Pisanki, dla mnie i dla Ciebie,
Pisanki, słodkie słodycze,
Pisanki, dobre do jedzenia,
Pisanki, piękne i zabawne,
Ale…
Gdzie, och gdzie jest króliczek wielkanocny?

 

Without Easter,
there would be no hope of heaven.
Without the hope of heaven,
there would be no repentance,
no personal transformation,
no attempt to follow biblical principles.
Without Easter,
the world would be in chaos
and darkness.
Jesus’ death and resurrection
means we can be reborn,
to live better, to do better,
to shine light into the shadows.
Hallelujah!
Happy, Happy Easter.

Bez Wielkanocy,
nie byłoby nadziei na zbawienie.
Bez nadziei na zbawienie,
nie byłoby skruchy,
osobistych przemian,
i podążania za przykazaniami biblijnymi.
Bez Wielkanocy
świat byłby w chaosie
i ciemności.
Śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie
znaczy że możemy być odrodzeni,
by żyć lepiej, być lepszymi,
by świecić światłem w ciemności.
Alleluja!
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych.

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 7

 

Życzenia po angielsku

 

zyczenia-z-okazji-wielkanocy-angielski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *