Życzenia z okazji Wielkanocy po angielsku

Życzenia wielkanocne w języku angielskim

Oto trzecia część życzeń po angielsku które możemy składać w wielkanoc:

Alleluia, it’s Easter time!
Jesus rose from the dead.
This salvation is for you.
Wish the best for you.
GOD loves YOU!

Alleluja, to czas Wielkanocy!
Jezus powstał z martwych.
To zbawienie jest dla Ciebie.
Życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Bóg Cię kocha!

 

Easter is a promise
God renews to us in each spring.
May the promise of Easter
fill your heart with peace & joy!

Wielkanoc jest obietnicą
Bóg odnawia się nam każdej wiosny.
Niech obietnica Wielkanocy
wypełni Twoje serce pokojem i radością!

 

Easter brings Fun,
Easter brings Happiness,
Easter brings God Endless Blessings,
Easter brings fresh love,
Happy Easter to You…

Wielkanoc przynosi zabawę
Wielkanoc przynosi radość,
Wielkanoc przynosi nieskończone boskie błogosławieństwo,
Wielkanoc przynosi świeżą miłość,
Wesołych świąt wielkanocnych…

 

The budding trees, the new flowers,
and birds that sweetly sing,
whisper to me that it’s Easter.
Here is wishing a warmth for your soul on Easter and always!
Happy Easter!

Pączkujące drzewa, nowe kwiaty,
i słodko śpiewające ptaki,
szepczą mi że jest Wielkanoc.
Oto życzenia ciepła dla Twojej duszy w Wielkanoc i zawsze!
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

The Lord came to earth
with a life to give,
so each one of us may continue to live.
Happy Easter!

Pan przyszedł na ziemię
z życiem do oddania
aby każdy z nas mógł żyć.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

May Lord bless you
on this auspicious day of Easter
and may it be a new beginning
of greater prosperity, success and happiness.
Wishing you a Happy Easter.

Niech Pan Cię błogosławi
w ten pomyślny dzień Wielkanocy
i niech będzie to nowy początek
większego dobrobytu, sukcesu i szczęśliwości.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych.

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 4

 

Życzenia po angielsku

 

zyczenia-z-okazji-wielkanocy-po-angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *