Jak napisać list formalny po angielsku

List formalny pisze się językiem formalnym, tj. bez używania skrótów, oraz słów wykorzystywanych w mowie potocznej. Powinniśmy się w nim odnosić do drugiej osoby z szacunkiem, lecz bez emocji, być zwięzłym i rzeczowym.

Zasady pisania listu oficjalnego po angielsku

Angielski list formalny występuje w czterech formach. Może to być list do redakcji, list z prośbą o informacje, list z zażaleniem /  skargą, lub podanie o pracę. Składa się on z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia, które zostały opisane poniżej. Oprócz tego należy pamiętać również o tym aby zawrzeć w nim wszystkie wymagane informacje (na maturze podstawowej z języka angielskiego każdy list ma 8 informacji do przekazania, po dwie w każdym podpunkcie). Musimy się przy tym zmieścić w odpowiednim limicie słów (zazwyczaj list powinien zawierać od 120 do 150 słów) oraz pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami. Przed rozpoczęciem pisania listu warto zatem uprzednio go zaplanować.

List formalny – Wstęp

W rozpoczęciu należy zawrzeć przywitanie i pokrótce przedstawić dalszą część listu lub sprawę w której piszemy:

– Przywitanie

np. Dear Sir

– Wyjaśnienie celu listu

np. I am writing to complain about an mp3 player, which I bought from your company. It has a one-year warranty but it broke down after just two weeks. There were also more faults, which I will mention in next part of the letter.

List formalny – Rozwinięcie

Tutaj zawiera się główna treść listu, wyjaśnienie sprawy przedstawionej we wstępie, oraz dokładniejsze informacje. Jeśli list dotyczy skargi np. na zakupiony przedmiot który się zepsuł, opisujemy przyczynę i rodzaj usterki, jeśli zobaczyliśmy w gazecie jakieś ogłoszenie i chcemy poznać szczegóły oferty, przedstawiamy tu pytania dotyczące interesujących nas rzeczy.

np. First of all, I had to wait for my mp3 player to arrive for almost 3 weeks. You wrote on your site that it would take no more than 5 days. What is more, the player which I received came without earphones, which should be included within the box. Thirdly, although I operated this device according to the instruction, it broke down after 2 weeks and I cannot listen to the music now.

List formalny – Zakończenie

Podsumowanie, lub zebranie w całość i przedstawienie w skrócie treści zawartej w poprzednim paragrafie, a także nasze oczekiwania względem adresata, na końcu umieszczając podpis:

– Podsumowanie i oczekiwania względem adresata

np. I sent the mp3 player back to your company. I insist on a full refund or I will be forced to take some further action.

– Podpis wraz ze zwrotem grzecznościowym

Yours faithfully/sincerely

XYZ

Przykładowe listy formalne

Jak napisać list nieformalny?

Przykładowe listy nieformalne

Jak napisać e mail?

Przykładowe e maile

 

Zwroty przydatne podczas pisania listu formalnego po angielsku

Wstęp

Dear Mr Nowak – Szanowny Panie Nowaku (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Dear Sir / Madam –  Szanowny Panie/Pani (jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Reklamacja

I am writing to express my dissatisfaction with … / complaint about … – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu … / poskarżyć się na …

I bought it in your shop / on your site – Kupiłem to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej

It suddenly stopped working. – To nagle przestało działać.

The keyboard / instruction / earphones was/were missing. – Brakowało klawiatury / instrukcji / słuchawek.

Contrary to the description in the brochure / on your site – W przeciwieństwie do opisu na ulotce / na waszej stronie

In this situation I am afraid I muse ask for … – W tej sytuacji obawiam się że jestem zmuszony poprosić was o …

I am afraid I must ask you … – Muszę prosić o …

I would therefore be grateful if you cuold consider a full refund of (cena zakupu). – Dlatego
byłbym / byłabym wdzięczny / a, gdybyście Państwo rozważyli całkowity zwrot pieniędzy w wysokości …

I demand a full refund. – Domagam się całkowitego zwrotu zapłaconych pieniędzy.

List wyrażający opinię

I am writing in response to your article (report) connected with … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

I have just read your article … – Właśnie przeczytałem / am pański artykuł …

I absolutely agree / disagree with Your opinion that … – Całkowicie zgadzam się / nie zgadzam się z waszą opinią na temat …

I agree that it is true that … – Zgadzam się że prawdziwe jest to iż …

I am of the same opinion because … – Jestem tego samego zdania ponieważ …

I am writing to enquire about … – Piszę z zapytaniem o …

I would like to take issue with the view that … – Chciałbym polemizować z poglądem że …

Prośba o informację

I am interested in … – Jestem zainteresowany …

I would like to ask if / when / where / why … – Chciałbym spytać czy / kiedy / gdzie / dlaczego …

It is not clear to me if … – Nie jest dla mnie jasne czy …

I have read the advert but I am not sure if … – Przeczytałem / am wasze ogłoszenie ale nie jestem pewien czy …

I am interested in it and I would like to ask for some further questions – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

I would like to know more details about … – Chciałbym znać więcej szczegółów dotyczących …

I would also like to be informed if … – Chciałbym także dowiedzieć się czy …

I would be very grateful if you could provide me with answers to my questions – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

Podanie o pracę

I am writing with regard to the advertisement which appeared in … on … – Piszę w odniesieniu
do ogłoszenia, które pojawiło się w … dnia …

I would like to apply for the position of … – Chciałbym się starać o posadę …

As far as my qualifications are concerned … – Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje …

I enclose my CV. – Załączam moje CV.

Zakończenie listu

I am looking forward to hearing from you – Oczekuję na waszą odpowiedź.

I would appreciate a reply at your earliest convenience. – Byłbym / Byłabym wdzięczny / a za szybką odpowiedź.

I hope you will resolve the problem quickly – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem…

Yours faithfully – Z poważaniem (jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Your sincerely – Z poważaniem (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Jeśli masz jakieś propozycje zwrotów przydatnych podczas pisania listu formalnego po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)