Jak napisać list formalny po angielsku

List formalny pisze się językiem formalnym, tj. bez używania skrótów, oraz słów wykorzystywanych w mowie potocznej. Zazwyczaj odnosimy się w nim z szacunkiem do drugiej osoby, lecz bez emocji.

Zasady pisania listu oficjalnego po angielsku

Angielski list formalny składa się z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

List formalny – Wstęp

W rozpoczęciu należy zawrzeć przywitanie i pokrótce przedstawić dalszą część listu lub sprawę w której piszemy:

- Przywitanie

np. Dear Sir

- Wyjaśnienie celu listu

np. I am writing to complain about an mp3 player, which I bought from your company. It has a one-year warranty but it broke down after just two weeks. There were also more faults, which I will mention in next part of the letter.

List formalny – Rozwinięcie

Tutaj zawiera się główna treść listu, wyjaśnienie sprawy przedstawionej we wstępie, oraz dokładniejsze informacje. Jeśli list dotyczy skargi np. na zakupiony przedmiot który się zepsuł, opisujemy przyczynę i rodzaj usterki, jeśli zobaczyliśmy w gazecie jakieś ogłoszenie i chcemy poznać szczegóły oferty, przedstawiamy tu pytania dotyczące interesujących nas rzeczy.

np. First of all, I had to wait for my mp3 player to arrive for almost 3 weeks. You wrote on your site that it would take no more than 5 days. What is more, the player which I received came without earphones, which should be included within the box. Thirdly, although I operated this device according to the instruction, it broke down after 2 weeks and I cannot listen to the music now.

List formalny – Zakończenie

Podsumowanie, lub zebranie w całość i przedstawienie w skrócie treści zawartej w poprzednim paragrafie, a także nasze oczekiwania względem adresata, na końcu umieszczając podpis:

- Podsumowanie i oczekiwania względem adresata

np. I sent the mp3 player back to your company. I insist on a full refund or I will be forced to take some further action.

- Podpis wraz ze zwrotem grzecznościowym

Yours faithfully/sincerely

XYZ

Przykładowe listy formalne

Jak napisać list nieformalny?

Przykładowe listy nieformalne

Jak napisać e mail?

Przykładowe e maile

 

Zwroty przydatne podczas pisania listu formalnego po angielsku

Dear Mr Nowak – Szanowny Panie Nowaku ( jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Dear Sir/Madam -  Szanowny Panie/Pani ( jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

I am writing to express my dissatisfaction with…/complaint about… – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu…/poskarżyć się na…

I am writing in response to your article (report) connected with … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

I absolutely agree with your opinion that… – Całkowicie zgadzam się z waszą opinią na temat…

I would like to take issue with the view that… – Chciałbym polemizować z poglądem że…

I am interested in it and I would like to ask for some further questions – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

I would also like to be informed if… – Chciałbym także dowiedzieć się czy…

I would be very grateful if you could provide me with answers to my questions – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

I am looking forward to hearing from you – Oczekuję na waszą odpowiedź.

I hope you will resolve the problem quickly – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem…

Yours faithfully – Z poważaniem ( jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Your sincerely – Z poważaniem (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Jeśli masz jakieś propozycje zwrotów przydatnych podczas pisania listu formalnego po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)