Komunikat po angielsku

Komunikat po angielsku jest kolejną z krótkich form wypowiedzi po angielsku. Jest on czymś pomiędzy ogłoszeniem a notatką. Poniżej znajdziesz informacje jak napisać poprawny komunikat po angielsku.

Komunikat po angielsku – zasady pisania

Inaczej niż w przypadku ogłoszenia, w którym nie znamy potencjalnego odbiorcy i chcemy zainteresować nim jak największą liczbę ludzi, w przypadku komunikatu naszym celem jest przekazanie konkretnych informacji konkretnej, znanej grupie ludzi np. uczniom danej szkoły, członkom drużyny lub uczestnikom wycieczki.

Pisząc komunikat po angielsku należy zwrócić uwagę na:

Odpowiednią formę wypowiedzi: rozplanowanie umiejscowienie konkretnych informacji w tekście.

Zachowanie odpowiedniej długości wypowiedzi i umieszczenie w tekście następujących elementów:

– zwracającego uwagę nagłówka (informującego o treści komunikatu lub po prostu przyciągający wzrok typu: UWAGA!)

np. ATTENTION!

lub z dodaniem formy grzecznościowej

ATTENTION PLEASE!

Przekazu wszystkich najważniejszych informacji:

np. For everyone taking part in this event: remember to take your masks with you. It will probably be cold outside so please take warm clothes as well.

 

Komunikat po angielsku – przydatne zwroty:

MESSAGE / ANNOUNCEMENT / NOTICE – KOMUNIKAT

ATTENTION – UWAGA; ATTENTION PLEASE – PROSZĘ O UWAGĘ

NOTICE / STATEMENT – OBWIESZCZENIE

SCHOOL NOTICE – SZKOLNY KOMUNIKAT

TO ALL STUDENTS – DO WSZYSTKICH UCZNIÓW

INFORMATION – INFORMACJA (tu ważne: w języku angielskim słowo INFORMATION (rzeczownik niepoliczalny) nie ma liczby mnogiej, niepoprawne INFORMATIONS to bardzo często popełniany błąd, którego należy unikać )

PARTY CANCELLED – IMPREZA ODWOŁANA

To all people taking part in … – Do wszystkich ludzi biorących udział w …

We inform that … – Informujemy, że …

We are sorry, but … – Przykro nam, ale …

Please remember to … – Proszę pamiętać, aby …

 

Komunikat po angielsku – wzór

Przykład komunikatu nr 1

Do Twojej szkoły ma przyjechać z wizytą grupa rówieśników z Anglii. Napisz krótki komunikat na temat zasad, których powinno się przestrzegać w polskiej szkole. Użyj następujących informacji:
– przy wejściu do szkoły zmienia się obuwie

– każda lekcja odbywa się w innej klasie, wiec przerwy spędza się na korytarzu,

– wstaje się, gdy do klasy wchodzi osoba z dyrekcji szkoły,

– w czasie lekcji nie należy rozmawiać z innymi uczniami,

Komunikat o zasadach panujących w polskiej szkole:

SCHOOL NOTICE!

To exchange students from England:

This is to give you an overview of some rules at our school. You are required to change your shoes upon entering the school. Each class takes place in a different classroom, so you shall spend your breaks in the corridor. Also, you are expected to stand up when anyone from principal’s office enters the classroom. You shall not talk to other students while the class is in progress.

 

Przykład komunikatu nr 2

Komunikat o zasadach panujących w polskiej szkole, wersja druga:

ATTENTION!

For every British student visiting our school:

1. Prior to entering the school, please change your shoes. You can also wear slippers if you so wish.

2. Every lesson takes place in a different classroom, hence you shall spend breaks in the corridor.

3. When the headmaster enters the classroom, you are expected to stand up.

4. It is forbidden to talk to other students during classes.

 

Przykład komunikatu nr 3

Podczas pobytu na kursie w Anglii masz zorganizować wycieczkę do muzeum. Jak się jednak okazuje, wycieczka musi zostać odwołana. Napisz komunikat w tej sprawie, w którym:

– poinformujesz, że wycieczka się nie odbędzie

– podasz przyczyny jej odwołania

– przeprosisz za zawód

– powiadomisz, w jakim innym terminie prawdopodobnie będzie mogła się ona odbyć.

Komunikat o odwołaniu wycieczki:

TRIP CANCELLED

Due to bad weather, our trip to museum is cancelled.

We are very sorry.

The most probable date of trip is 20th may at 5PM.

 

Przykład komunikatu nr 4

Komunikat o odwołaniu wycieczki, wersja druga:

ATTENTION PLEASE!

The museum tour that was to take place this Saturday has been cancelled due to fortuitous events.

The tour will be rescheduled and take place sometime next week. We apologize for the inconvenience.

 

Ocena: 2.7/5 (liczba głosów:8)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *