List motywacyjny po angielsku – wzór, przykłady, wskazówki

List motywacyjny jest dodatkiem do CV po angielsku. Jego zadaniem jest uzupełnienie naszego życiorysu, a przede wszystkim – zwrócenie na nas uwagi potencjalnego pracodawcy.

Pisząc list motywacyjny przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, aby wyróżnić się spośród kandydatów na dane stanowisko, tak aby to właśnie nas czekała rozmowa kwalifikacyjna.

Na czym należy się skupić pisząc list motywacyjny:

Najważniejszymi rzeczami na których powinniśmy się skupić pisząc list motywacyjny po angielsku są odpowiedzi na dwa pytania, które najbardziej interesują pracodawcę:

– dlaczego staramy się o pracę na tym stanowisku

– dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszym kandydatem i dlaczego pracodawca powinien wybrać właśnie nas

Nasz list motywacyjny powinien być jednocześnie ciekawy, jak i rzeczowy, operujący faktami i opisami. Jest to trudne do osiągnięcia, zwłaszcza, że nie należy w nim ani przesadzać, ani nie być osobą przesadnie skromną – zdecydowanie należy być natomiast konkretnym, pisać zwięźle i na temat.

Cechy, które posiada dobry list motywacyjny:

Pisany przez nas list motywacyjny powinien być:

 • odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawcy – powinniśmy sprawiać wrażenie osoby, której właśnie szuka
 • zbiorem informacji dlaczego pracodawca powinien wybrać właśnie nas
 • poprawny pod względem ortografii i składni
 • pisany językiem oficjalnym podobnie jak list formalny
 • mieszczący się na jednej stronie A4 (co nie znaczy, że należy go pisać drobną czcionką aby zmieścić jak najwięcej)
 • uzupełnieniem naszego życiorysu
 • pełen entuzjazmu i zapału do pracy

Z czego powinien składać się list motywacyjny

Również w tym wypadku list motywacyjny nie różni się niczym od listu formalnego i powinien składać się z:

 • Twoich danych osobowych
  (w prawym górnym rogu) oraz danych pracodawcy (w lewym górnym rogu)
 • Przywitania i wstępu – we wstępie należy poinformować pracodawcę o stanowisku, o które się się ubiegamy, oraz skąd się o nim dowiedzieliśmy. Najlepiej, jeśli wiemy kim jest osoba odpowiedzialna za rekrutację, gdyż wtedy możemy zwracać się do niej bezpośrednio, np.
  Dear Sir/Madam
  I am writing to apply for the job which is advertised in a local newspaper … (nazwa gazety) / on the Internet (nazwa strony z ogłoszeniami)
 • Rozwinięcia – w rozwinięciu piszemy dlaczego to właśnie my najlepiej nadajemy się na to stanowisko, jakie są nasze atuty i posiadane umiejętności. Należy przy tym być rzeczowym i podawać solidne argumenty, a nie puste „obietnice”, np.
  I graduated from … (nazwa naszej szkoły/uczelni) in … (rok w którym ją ukończyliśmy) with a … degree (uzyskany tytuł naukowy, zdobyte uprawnienia lub kwalifikacje). Previously, I have been working for … (nazwa firmy) in (nazwa miejsca) as a … (stanowisko które zajmowaliśmy, zakres wykonywanych przez nas obowiązków). Additionally, I have … (prawo jazdy, posiadane uprawnienia, ukończone kursy lub szkolenia z certyfikatem). I speak … fluently (języki którymi posługujemy się płynnie), but also some … (języki które opanowaliśmy w stopniu podstawowym). My main advantages are … (nasze główne zalety). I am … (najistotniejsze cechy charakteru i osobowości przydatne na danym stanowisku). Cechy charakteru po angielsku znajdziesz tutaj.
 • Zakończenia – w zakończeniu piszemy zwroty grzecznościowe kończące list oraz składamy własnoręczny podpis.
  np.
  Thank you for your time and consideration. I hope to have the opportunity to discuss my application with you in person.

Yours faithfully,

(Imię i Nazwisko)

 

CV po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

 

Przydatne zwroty:

Poniżej znajdują się zwroty przydatne podczas pisania listu motywacyjnego po angielsku.

Dear Sir/Madam – Szanowny Pan/Pani

Dear Mr./Miss … (Nazwisko) – Szanowny Pan/Pani …

I am writing to apply for the position of … – Piszę aby ubiegać się o stanowisko …

I wish to apply for the post of … which you advertised in … on … – W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w … (nazwa gazety/strony internetowej) w dniu … (dzień), chciałbym ubiegać się o stanowisko …

I have the pleasure to apply for the advertised position of … – Mam przyjemność zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko …

I graduated from … in … – Ukończyłem … (uczelnia) in … (rok)

I would like to work for you, in order to … – Chciałbym dla was pracować by …

I would be well suited to the position because … – Nadawałbym się na to stanowisko gdyż …

My strengths are … – Moje zalety/mocne strony to …

My native language is … , but I also speak … fluently – Moim ojczystym językiem jest …, lecz potrafię także płynnie mówić po …

I am available for an interview on … – Jestem dostępny do rozmowy kwalifikacyjnej … (dni kiedy możemy)

Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem (kiedy nie znamy nazwiska odbiorcy/kiedy znamy nazwisko odbiorcy)

 

List motywacyjny po angielsku – wzór

List motywacyjny po angielsku pełni tę samą funkcję co jego polski odpowiednik. Jego zadaniem jest przybliżenie sylwetki kandydata na dane stanowisko, i uzupełnienie informacji podanych w CV. Poniżej znajdziecie przykładowe listy motywacyjne po angielsku, które pozwolą wam napisać swój własny list motywacyjny.

Przykład listu motywacyjnego nr 1

List motywacyjny osoby ubiegającej się o stanowisko projektanta:

Human Resources Manager
XXX Company
Broad Road 65
San Francisco, CA 94682
USA

Jan Nowak
Ul. Dowolna
00-000 Warszawa
phone number: 111 111 111

Warsaw, 21 March 2013

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the job which was advertised in Gazeta Wyborcza from the March 20th issue.

I graduated from Warsaw University Of Technology in Warsaw in 2010 with a master degree. Previously, I have been working for YYY company in Warsaw as a designer. My experience of working for the company over the years has shown my creativity and good skills, which I believe would be of great help while working as a designer in your company. For the last few years, I have been consistently developing my skills and experience of working in Auto CAD. Through these years I have successfully completed many projects working alone, as well as in a group, so I can tell that I have good social skills. I work quick and smart, and I always get things done before the deadline. Additionally, I have a driving licence – category B since the year 2005. I speak fluent English.

Should you require any additional information, please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,

Jan Nowak

Przykład listu motywacyjnego nr 2

List motywacyjny osoby ubiegającej się o stanowisko kucharza:

Human Resources Manager
Mike’s Restaurant
50 Sandy street
Manchester
Lancashire M15LE
United Kingdom

Maciej Kowalski
Kosmonautów 07 Street
52-119 Wrocław
phone number: 222 222 222

Wrocław, 22 May 2014

 

Dear Sir or Madam,

I would like to respond to a job advertisement you posted on your company’s website a week ago. I am applying for the post of a chef in your restaurant located in Manchester.

I graduated from a culinary school in Wrocław in 2013 and have been looking for an appropriate job ever since. When I finally came across your post advertisement, I knew it was the job I would like to take up, as I have been engaged in cooking and assisting chefs all my life and it has turned into my passion. I have all the qualities and references required to be employed as a chef in a restaurant, and I feel I would certainly meet your expectations once you decided to take me on.

The job you advertise on your website would let me develop myself as a chef, or a chef assistant, and would let your company grow as well, since I would be a great addition to your already existing crew.

Please do contact me if my candidature fulfills your expectations towards a prospective employee.

Yours faithfully,

Maciej Kowalski

Przykład listu motywacyjnego nr 3

List motywacyjny osoby ubiegającej się o stanowisko kierowcy:

Human Resources Manager
XXX Company
70 Parkside View
San Francisco, CA 94682
USA

Marcin Wiśniewski
Klonowa street 20
30-252 Kraków
phone number: 333 333 333

Kraków, 10 November 2014

 

Dear Sir/Madam,

In response to your job posting that I found in a local newspaper, I am applying for the job of a professional driver for your company.

I have been a professional driver for over eight years now, a period throughout which I have gathered a great deal of experience that, I hope, will contribute to your company’s offer. I finished 5th High School in Kraków and completed Toyota professional driver training, which enabled me to become an even better driver across various types of vehicles. My driving license makes it possible for me to drive a number of different kinds of vehicles.

The post I am applying for would let me further develop as a driver, while fulfilling my profession and delivering a quality service to you as an employer. I believe my qualifications and skills make me the appropriate candidate for the job you are advertising in the local media.

Do contact me under the phone number mentioned in the CV form if you find my application attractive.

Yours faithfully,

Marcin Wiśniewski

Przykład listu motywacyjnego nr 4

List motywacyjny osoby ubiegającej się o stanowisko pielęgniarki:

Dr John Smith
Royal London Hospital
Whitechapel Road
London E1 1BB
United Kingdom

Anna Nowak
Długa street 1
00-920 Warszawa
phone number: 444 444 444

Warsaw, 11 September 2014

 

Dear Sir/Madam,

I am writing to you in order to apply for the position of a nurse in the Royal London Hospital. This is in an anwer to a job posting advertised in a specialised newspaper.

I graduated from Medical University of Warsaw in 2005 and immediately took up a Nurse training program at The University Hospital in Krakow. After the training was completed, I became employed by the same hospital and performed the tasks that a nurse is responsible for. Throughout the years of education, training, and working as a nurse, I have gathered a great amout of experience that I would now like to use in the position of a nurse in the Royal London Hospital.

Since the position I am applying for requires great responsibility and flawless proficiency in English, I am even more eager to start working for you, as these are the challenges I am keen to face and fulfill in a satisfactory fashion. I believe my application covers all the requirements you listed in the advertisement and I would be a great addition to the highly-trained staff of the hospital.

I do look forward to hearing back from you at the following phone number: 444 444 444.

Thank you for your time,

Best,

Anna Nowak

 

Przykład listu motywacyjnego nr 5

 

List motywacyjny osoby ubiegającej się o pracę jako niania:

Mr Rich
Wide 60 Street
San Francisco, CA 94682

Joanna Kowalska
Aleje Jerozolimskie 10 street
00-631 Warszawa
phone number: 555 555 555

Warsaw, 5 June 2014

Dear Sir or Madam,

I would like to apply for the babysitter job, as advertised on Gumtree.

 

I am a fresh graduate with passion and love towards children. I have attended numerous courses at the Academy of Special Education in Warsaw that aim at bringing up children and have a Children care and support certificate to testify on my skills and experience. Babysitting your child would be an immensely satisfying job to me that I would love to take up and I believe my service would be greatly appreciated by yourself.

If you find my application interesting and worthy of responding to, feel free to contact me at the phone number: 555 555 555.

Thank you for your time,

Yours faithfully,

Joanna Kowalska

Mamy nadzieję że powyższe przykłady pomogą Ci napisać swój własny list motywacyjny po angielsku :)

Ocena: 3.4/5 (liczba głosów:7)

One comment

 1. List motywacyjny po angielsku jest o tyle problematyczny, że trzeba w nim często korzystać ze specjalistycznych słów, które nie są wszystkim znane. Dodatkowo przychodzi kłopot w tłumaczeniach, który rozwiązywany jest przez wielu przez translator (grrrrrrr).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *