Post na forum po angielsku

Internetowy post na forum po angielsku jest kolejną formą wypowiedzi, która pojawiła się na nowej maturze. Jest to forma wypowiedzi typowa dla komunikacji z wieloma czytelnikami za pomocą internetu i charakteryzuje się pewnymi cechami. Poniżej zamieszczamy informacje jak należy napisać post na forum po angielsku, wartościowe wskazówki oraz przydatne zwroty.

Post na forum po angielsku – zasady pisania

Głównym celem posta na forum jest przekazanie wszystkich informacji, których na maturze jest 4. Oprócz tego należy pamiętać, że nie wystarczy napisać daną informację, ale również ją rozwinąć. Najlepiej każdą z informacji przekazywać w oddzielnym paragrafie, w 2-3 zdaniach informując o czymś i rozwijając/wyjaśniając to. Daje to zatem 4 paragrafy które powinny być podobnej długości.

Wypowiedź powinna zawierać się w przedziale 80-130 słów, co sprawia że powinniśmy nie odbiegać od tematu i cały czas skupiać się na przekazaniu i rozwinięciu wszystkich podanych w poleceniu informacji. Treść tych informacji zazwyczaj sprowadza się do informowania o czymś, wykorzystując elementy opisu oraz zaproszenia (np. w informacji o koncercie musimy powiedzieć gdzie on się odbędzie i opisać to miejsce). Pisząc post na forum możemy posługiwać się mową potoczną, lecz powinniśmy być uprzejmi, jak tego wymaga netykieta forum.

Post na forum po angielsku – budowa

Wpis na blogu zazwyczaj ma podany już swój temat. Naszym zadaniem jest jedynie dopisanie 4 paragrafów przekazujących informacje podane w poleceniu.

Post na forum po angielsku – przydatne zwroty

Hi there – Cześć

Hello – Witam

It’s good that you’ve asked. – Dobrze że zapytałeś.

I’m glad that you’ve asked. – Cieszę się, że zapytałeś.

I will try to answer the best I can. – Postaram się odpowiedzieć Ci najlepiej jak umiem.

I will do my best to answer your question. – Zrobię co w mojej mocy, by odpowiedzieć na twoje pytanie.

I had the same probem. – Miałem taki sam problem.

The same thing happened to me once. – Kiedyś to samo mi się przytrafiło.

The best solution is … – Najlepszym rozwiązaniem jest …

I believe that you should … – Uważam, że powinieneś …

In my opinion … – Moim zdaniem …

You should try to … – Powinieneś spróbować …

Why don’t you … – Czemu nie spróbujesz …

I’m not an expert, but I think that … – Nie jestem ekspertem ale uważam że …

If I were you, I would try … – Na twoim miejscu spróbowałbym …

I find it useful to … – Wydaje mi się przydatnym …

If that doesn’t work, you should … – Jeśli to nie zadziała, powinieneś …

I hope that my advice are useful. – Mam nadzieję że moje rady były pomocne.

Let me know if you want to know something more. – Daj mi znać jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej.

If you want to learn more, do ask me. – Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, proszę pytać.

I am at your disposal. – Pozostaję do dyspozycji.

Do you have any further questions? – Masz jakieś jeszcze pytania?

In case of questions, contact me. – W razie pytań, skontaktuj się ze mną.

 

Post na forum po angielsku – wzór

Przeczytałeś/przeczytałaś na forum internetowym wypowiedź gimnazjalisty chcącego uczyć się w szkole, którą właśnie ukończyłeś/ukończyłaś. Odpowiedz na jego post.

– Opis pozytywne doświadczenia, które miałeś/miałaś w tej szkole.

– Wyjaśnij, co w tej szkole zazwyczaj sprawiało uczniom najwięcej problemów i dlaczego.

– Napisz, jak można rozwijać swoje zainteresowania, będąc uczniem tej szkoły.

– Wytłumacz, czym powinna się charakteryzować osoba wybierająca się do tej szkoły.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach które są podane). Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji określonych w poleceniu (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Title: Re: Which school should I choose?

Entry:

Hi,

I’ve just graduated the school you’re talking about. Here’s what I think about it.

 

Przykład posta na forum po angielsku

Title: Re: Which school should I choose?

Entry:

Hi,

I’ve just graduated the school you’re talking about. Here’s what I think about it.

I do think this school is your best bet. I have gained a lot of knowledge – the teachers are very friendly and know how to teach to make one’s learning process effective.

As for the problems pupils would have at the school, I think that the relatively short breaks were what was the most problematic aspect of it.

There’s a major advantage to attending this school though – you can develop your hobbies through special classes made for that specific purpose.

If you consider joining the school, you must be prepared for a fair bit of learning, but it is ultimately worth it.

I hope my post proves helpful.

 

Ocena: 3.2/5 (liczba głosów:12)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *