Czas past simple

Czas Past Simple – Podstawowe informacje

Czas past simple jest najprostszym i najczęściej używanym  z czasów przeszłych. Pozwala on na opowiadanie wydarzeń mających swoje miejsce w przeszłości. Sam czas past simple nie jest trudny do nauczenia, znacznie więcej problemów sprawiają natomiast używane w nim czasowniki nieregularne.

Zastosowanie

Czas past simple wykorzystujemy:

– do opisania czynności i zdarzeń mających miejsce w określonym czasie w przeszłości, i trwających dosyć krótki okres czasu

np. He said something – On coś powiedział.

– gdy mowa o nawykach i zwyczajach podobnych jak w czasie present simple, lecz występujących w przeszłości

np. We used to go to the cinema every Friday – W piątki zwykliśmy chodzić do kina.

– do opisywania krótkich czynności występujących po sobie jedna po drugiej w przeszłości
np. He went to the shop, bought bread and milk, came back to home and made breakfast – On poszedł do sklepu, kupił chleb i mleko, wrócił do domu i zrobił śniadanie.

–  w drugim trybie warunkowym

If I was rich, I would buy a fast car – Gdybym był bogaty, kupiłbym szybki samochód.

Czas Past Simple – Budowa

Końcówki -ed i czasowniki nieregularne

W czasie past simple czasowniki przyjmują formę przeszłą, która może być regularna bądź nieregularna. Forma regularna polega na dodaniu końcówki -ed i w razie potrzeby niewielkiej modyfikacji słowa, jak np. study – studied  y zamieniamy na i. (uwaga: czasowniki zakończone literą y poprzedzone samogłoską ( -ay, -ey, -oy, uy, etc.) nie zmieniają się np. enjoy – enjoyed)

Gdy czasownik kończy się literą e, dodajemy końcówkę – d. W innych wypadkach dodajemy końcówkę -ed, np:

I played football yesterday – Grałem wczoraj w piłkę nożną.

They liked apples – Oni lubili jabłka.

Gdy czasownik kończy się literą y, to zamieniamy ją na i, dodając do niej końcówkę -ed, np:

He died 2 years ago – On umarł 2 lata temu.

Gdy czasownik składa się z jednej sylaby, a na końcu ma spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią spółgłoskę, np:

He suddenly stopped – On nagle się zatrzymał.

Czasowniki nieregularne

Część czasowników nie występuje w formie regularnej(czyli z końcówką ed), lecz w formie nieregularnej. Tych form trzeba się po prostu nauczyć na pamięć, gdyż są one bardzo ważne i wykorzystywane w wielu czasach. Czasowniki nieregularne możesz znaleźć tutaj.

Zdania oznajmiające

Zdania oznajmiające w czasie Past Simple tworzy się podobnie jak w czasie Present Simple. Różnią się one tylko tym, że w czasie Past Simple wykorzystuje się czasowniki w formie przeszłej.

Osoba + czasownik w formie przeszłej

Przykłady:

He smiled – On się uśmiechnął.

They went to the cinema – Oni poszli do kina.

Zdania pytające

W czasie Past Simple pytania tworzy się również podobnie jak czyni się to w czasie Present Simple, czyli używając jednego operatora. Zamiast używanych w Present Simple do i does używa się ich przeszłej formy, czyli did. Pytanie tworzy się przez wstawienie operatora did przed podmiotem zdania. Ważne jest, aby zapamiętać że w formie pytającej nie używa się już formy przeszłej czasownika, tylko jego pierwszą formę np. He liked reading books -> Did he like reading books? Jak widać forma przeszła czasownika znajduje się teraz w operatorze(did), a nie samym czasowniku.

Dla czasownika be występują formy was/were a pytania buduje się poprzez inwersję, czyli wygląda to tak:

Was/Were + osoba

W przypadku pozostałych czasowników postępuje się tak jak jest to opisane powyżej, czyli:

Did + osoba + czasownik w pierwszej formie

Przykłady:
Did he smile? – Czy on się uśmiechnął?
Did they go to the cinema? – Czy oni poszli do kina?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzy się przy pomocy operatora did, po którym dodaje się wyraz not tworzący zaprzeczenie. Odmiennie niż w przypadku pytań operator did not umieszcza się nie przed lecz za podmiotem zdania. Poza tym czasownik zmienia swoją formę tak samo jak w pytaniach, czyli przyjmuje pierwszą formę.

Dla czasownika be:
osoba +was/were + not

Dla pozostałych czasowników:
podmiot + did not/didn’t + czasownik w I-szej formie
Przykłady:

He didn’t smile – On się nie uśmiechnął.

They didn’t go to the cinema – Oni nie poszli do kina.

 

Present Simple

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

 

Słowa typowe dla czasu past simple

Najbardziej typowymi słowami dla czasu past simple są: last week, last night, yesterday, three days ago, last weekend, on last Monday lub podanie konkretnej daty albo godziny.

Czas Past Simple – Budowanie zdania

Liczba pojedyncza
I played computer games. Ja grałem w gry komputerowe.
You played computer games. Ty grałeś w gry komputerowe.
He
She
It
played computer games. On grał w gry komputerowe.
Ona grała w gry komputerowe.
Ono grało w gry komputerowe.
Liczba mnoga
We
You
They
played computer games. My graliśmy w gry komputerowe.
Wy graliście w gry komputerowe.
Oni grali w gry komputerowe.

Ocena: 3.4/5 (liczba głosów:11)

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *