Czas past continuous

Czas Past Continuous – Podstawowe informacje

Czas past continuous to drugi po Past Simple czas używany do opisywania wydarzeń i czynności mających miejsce w przeszłości. Jest on jakby „przeszłą” wersją czasu Present Continuous, podobną do niego pod względem budowy i wykorzystnia.

Czas Past Continuous – Zastosowanie

Czas past continuous wykorzystujemy:

– gdy mówimy o jakiejś czynności w której wykonywania byliśmy trakcie

np. Two days ago at 5PM I was swimming – Dwa dni temu o 17 pływałem.

– gdy mówimy o jakiejś czynności która została nagle przerwana(zdarzenie które przerywa czynność jest w czasie past simple)

np.  I was eating a lunch when my friend visited me – Jadłem lunch kiedy odwiedził mnie przyjaciel.

– do wyrażania czynności które miały miejsce w tym samym czasie

np. He was working and listening the music – On pracował i słuchał muzyki.

– do opisania czynności która trwała przez jakiś okres czasu w przeszłości

np. I was studying all year – Studiowałem cały rok.

– do grzecznych próśb i zapytań

np. I was wondering if you could help me? – Zastanawiałem się czy nie mógłbyś mi pomóc?

Czas Past Continuous – Budowa

Zdania z czasie past continuous buduje się poprzez użycie odmiany słowa be w czasie przeszłym(was/were) i dodanie końcówki -ing do czasownika.

Zdania oznajmiające

I, He, She, It/You, We, They + was/were + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

He was learning all afternoon – On uczył się całe popołudnie.

They were playing football – Oni grali w piłkę nożną.

Zdania pytające

Was/Were + I, he, she, it/you, we, they + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

Was he learning all afternoon? – Czy on uczył się całe popołudnie?

Were they playing football? – Czy oni grali w piłkę nożną?

Zdania przeczące

I, He, She, It/ You, We, They + wasn’t/weren’t + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

He wasn’t learning all afternoon – On nie uczył się przez całe popołudnie.

They weren’t playing football – Oni nie grali w piłkę nożną.

 

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

Czas Past Continuous – Budowanie zdania

Liczba pojedyncza
I was running on the stadium. Ja biegałem na stadionie.
You were running on the stadium. Ty biegałeś na stadionie.
He
She
It
was running on the stadium. On biegał na stadionie.
Ona biegała na stadionie.
Ono biegało na stadionie.
Liczba mnoga
We
You
They
were running on the stadium. My biegaliśmy na stadionie.
Wy biegaliście na stadionie.
Oni biegali na stadionie.

Ocena: 2.8/5 (liczba głosów:14)

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *