Opis po angielsku

W języku angielskim spotykamy się z dużą liczbą różnych opisów po angielsku. Opis może dotyczyć osoby, miejsca, przedmiotu lub zdarzenia. Często zadawane są one w szkole jako praca domowa, zdarzają się jako część długiej formy wypowiedzi po angielsku na maturze, a także zwyczajnie przydają się w życiu, oraz rozmowie z obcokrajowcami. Poniżej znajdziecie mnóstwo informacji dotyczących tego jak napisać opis po angielsku, wskazówki co należy w nim zamieścić, przydatne zwroty, oraz przykłady opisów po angielsku.

Zasady pisania opisu

Opis składa się z trzech głównych części, czyli wstępu(wprowadzenia), rozwinięcia(części głównej), i zakończenia(podsumowania). Część środkowa jest najbardziej rozbudowana i zawiera więcej niż jeden paragraf. Pierwsze zdanie każdego paragrafu powinno być prezentacją zawartej w nim treści.

Wprowadzenie

Zawiera krótkie, wstępne informacje o osobie/przedmiocie/miejscu, które zamierzamy opisać. Piszemy tu jak się nazywają, czym się wyróżniają i dlaczego warto je zobaczyć/poznać.

Część główna

Zawiera właściwy, dokładny opis wszystkich cech. Pisząc tą część należy pamiętać, żeby przechodzić od ogółu do szczegółu, i przechodzić od cech fizycznych(wyglądu) do cech charakteru i ciekawostek.

Podsumowanie

Zawiera zebranie dotychczasowego opisu w całość i wysnucie wniosków lub opis naszych odczuć/opinii w stosunku do danej osoby/przedmiotu/miejsca.

Wzór opisu osoby

Pierwszy akapit

Imię osoby i krótka notka o osobie, np. jak ją poznaliśmy, kim jest, czym się zajmuje itp., bez większych szczegółów.

np. Matthew is my classmate. I’ve known him since 2005, when I went to secondary school.

Drugi akapit

Opis fizyczny. Wygląd, budowa, znaki szczególne.

np. He is tall, slim… He has short, brown hair, big, blue eyes… He usually wears…, itp.

Opis wyglądu zewnętrznego po angielsku

Trzeci akapit

Opis cech charakteru i osobowości

np. Matthew is a nice … person. His big advantage is his intelligence and… He smiles a lot., itd.

Cechy charakteru po angielsku

Czwarty akapit

Opis zainteresowań, pasji, hobby danej osoby oraz ciekawostki jej dotyczące.

np. He likes reading books and … His passion is …, itp.

Piąty akapit

Podsumowanie i nasze odczucia względem opisywanej przez nas osoby.

np. To sum up, Matthew is a …

 

Opis siebie po angielsku

Opis osoby po angielsku

Opis domu/mieszkania po angielsku

Opis pokoju po angielsku

Opis miasta po angielsku

Opis dnia po angielsku

Opis wakacji po angielsku

Opis obrazka po angielsku

 

Ocena: 3.3/5 (liczba głosów:14)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *